ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่5 เหล็กหล่อ
 

 เหล็กหล่อแข็ง

สัญลักษณ์ย่อ : GH
คาร์บอน 3%
ความหนาแน่น 7,25 kg/dm3
จุดหลอมเหลว 1150 ° C ... 1250 ° C
ความแข็ง HB 350...650
ความยืด เกือบไม่มี

       การผลิตกระทำโดยการให้น้ำเหล็กหล่อเย็นตัวเร็วทำให้ไม่สามารถเกิดแกรไฟต์ได้ จึงเกิดเป็นซีเมนต์ไตต์ แทนโดยมี
ีปริมาณ ซิลิคอนที่ต่ำ 0,5 ถึง 1,5%หรือมีปริมาณแมงกานีสสูงถึง 1,2% ที่เป็นตัวช่วยให้เกิดซีเมนต์ไตต์ได้ง่ายขึ้น เหล็ก
หล่อแข็งมีทั้งแบบชนิดที่แข็งตลอดพื้นภาคตัดขวางหมด (เป็นซีเมนต์ไตต์ทั้งหมด) และแบบชนิดที่เป็นซีเมนต์ไตต์  เฉพาะ
บริเวณผิวของขอบๆ เพราะเนื้อข้างในเย็น ตัวช้ากว่าผิวขอบนอกซึ่งได้จากการเทน้ำเหล็กหล่อลงในกระสวนทรายเปียกเป็น
ต้นจึงสามารถรับภาระกระแทกทุบได้ ใช้ทำลูกรีด ล้อรถไฟแผ่นเกจ (gauge plate) ส่วนชนิดที่เป็นซีเมนต์ไตต์ตลอดภาค
ตัดมีคุณสมบัติเปราะ ทนแรงกระแทกได้ไม่ดี จึงนิยมใช้ทำชิ้นส่วนที่ทนการสึกหรอ ทนแรงกดและแรงเสียดทานสูง เช่นหัว
ฉีดทรายเครื่องทำยาง เครื่องทำกระดาษผิวงานเหล็กแข็งสามารถแปรผิวหน้าได้ด้วยการเจียระไน หรือปาดผิวด้วยมีดเล็บที่
เป็นโลหะแข็งหรือออกไซด์เซรามิก

 


 


                                         

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา