ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่5 เหล็กหล่อ
 

 เหล็กหล่ออบเหนียวขาว

สัญลักษณ์ย่อ : GTW
อุณภูมิอบอ่อน 900 ° C…1050 ° C
ชุบแข็งได้
ความหนาแน่น 7,4 kg/dm3
ความต้านแรงดึง 350...650 N/mm2
ความยืด 2...15%
คาร์บอน (tempered) 0,5...1,8%
ซิลิคอน 0,3...0,8%

       เหล็กหล่ออบเหนียวขาวกระทำโดยการเอาชิ้นส่วนหล่อมาหมกในหีบที่มีผงเหล็กหินแดง (Fe2O3) หรือในเตาที่กั้น ไม่
ให้ ก๊าซเข้าได้ แล้วปรับให้ก๊าซ CO และ CO2 กับลม / ไอน้ำเข้าไปในเตา ออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากับคาร์บอนในเนื้อเหล็ก
ที่ อุณหภูมิประมาณ 1000 ° C เป็นเวลา 50 ถึง 80 ชั่วโมง ดังสมการเคมี Fe3C + O2 - - > 3Fe + CO2 และ CO2 + C - - - - - - - - - - -> 2CO
คาร์บอนจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนทำให้คาร์บอนในเนื้อเหล็กลดน้อยลง(บริเวณผิวงานลึกถึง 12 mm ) จาก 2,5...3,5% เหลือ 0,5...1,8% หลังจากชิ้นงานเย็นตัวลง  บริเวณผิวงานจะมีโครงสร้างเป็น เฟอร์ไรต์ชิ้นงานที่มี
พื้นที่ภาคตัดมาก แกนกลางจะมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเฟอร์ไรต์และมีแกรไฟต์อยู่เป็นบางส่วนโดยจะต้องให้มีปริมาณกำมะ
ถันและซิลิคอนต่ำเสมอ  ผิวงานชิ้นที่แตกหัก จึงมีลักษณะเป็นสีขาว ส่วนชิ้นงานที่มีขนาดพื้นที่ภาคตัดน้อย  จะสามารถเชื่อม
ประสานได้  ชิ้นงานที่มีความหนาไม่เกิน 5 mm เนื้อเหล็กจะเป็นโครงสร้างเฟอร์ไรต์ทั้งหมด  ส่วนชิ้นงานที่มีความหนามาก
กว่า 10 mm บริเวณผิวจะเป็นเฟอร์ไรต์ ส่วนตรงกลางจะเป็นเพิร์ลไลต์ เหล็กหล่อชนิดนี้เหมาะที่จะทำเป็นชิ้นส่วนที่บางเช่น ลูกกุญแจ ท่อต่อ (fittings) โซ่ คันโยก ซีแคลมป์ เบรกดรัม                    

รูป แผนภาพกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่ออบเหนียว

                           
รูป                             แผนภาพกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่ออบเหนียว                            
            

รูป แผนภาพกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่ออบเหนียวขาว (อบชุบด้วยลม)

                           
รูป                             แผนภาพกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่ออบเหนียวขาว (อบชุบด้วยลม)              

รูป แผนภาพกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่ออบเหนียวขาวชนิดต่าง ๆ


                            รูป                             แผนภาพกรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กหล่ออบเหนียวขาวชนิดต่าง                             ๆ                                     

รูป แท่งลิ่มทดสอบหล่อดูโครงสร้างจุลภาคสำหรับเหล็กหล่ออบเหนียวขาว (ลดคาร์บอนแล้ว)

                           
รูป                             แท่งลิ่มทดสอบหล่อดูโครงสร้างจุลภาคสำหรับเหล็กหล่ออบเหนียวขาว                             (ลดคาร์บอนแล้ว)                         

รูป โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่ออบเหนียวขาวที่มีความลึกจากผิว 8 mm (ผิวลดคาร์บอนแล้ว)


                            รูป                             โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่ออบเหนียวขาวที่มีความลึกจากผิว                             8 mm (ผิวลดคาร์บอนแล้ว)                             

รูป โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่ออบเหนียวขาวช่วงเปลี่ยนแปลงเฟอร์ไรต์-เพิร์ลไลต                            รูป                             โครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่ออบเหนียวขาวช่วงเปลี่ยนแปลงเฟอร์ไรต์-เพิร์ลไลต์                              
รูป โครงสร้างจุลภาคพื้นฐานเป็นเพิร์ลไลต์กลม มีเทมเปอร์คาร์บอนของเหล็กหล่ออบเหนียวขาวได้จากการอบอ่อน


                            รูป                             โครงสร้างจุลภาคพื้นฐานเป็นเพิร์ลไลต์กลม มีเทมเปอร์คาร์บอนของเหล็กหล่ออบเหนียวขาวได้จากการอบอ่อน                            

รูปโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่ออบเหนียวขาวชนิดเชื่อมประสานได้บริเวณโซนกลางของชิ้นงานหนา 6 mm (ลดคาร์บอนได้สมบูรณ์)


                           
รูปโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่ออบเหนียวขาวชนิดเชื่อมประสานได้บริเวณโซนกลางของชิ้นงานหนา                             6 mm (ลดคาร์บอนได้สมบูรณ์)

 


 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา