นาโนเทคโนโลยี  ทำความรู้จักกับนาโนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการผลิตระดับนาโน (2)
 
 
 
 
          เป็นการสร้างสิ่งของที่มีขนาดเล็กจากสิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่า โดยกระบวนการตัด แบ่ง แยก กัดกร่อน ย่อยลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้โครงสร้างวัตถุที่มีขนาดอยู่ในระดับนาโนเมตร
 
 
          วิธีการในการผลิตแบบจากใหญ่ไปเล็กนี้ ตัวอย่างเช่น   วิธีการลิโทกราฟีแบบใช้แสง (photolithography)  เป็นเทคโนโลยีหลักในการสร้างวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน  โดยเฉพาะการผลิตชิพคอมพิวเตอร์ โดยมีการถ่ายแบบย่อส่วนจากแม่พิมพ์ (หรือที่เรียกว่าหน้ากาก) ด้วยแสงลงบนพื้นผิวที่ต้องการจะสร้างวงจร และนำไปผ่านขั้นตอนทางเคมีต่างๆ ที่ไปกัดก่อนพื้นผิวให้เป็นลวดลายเหมือนแบบที่ถ่ายไว้แล้ว (คล้ายกับการถ่ายภาพแล้วไปอัดรูปลงบนกระดาษ) แต่การสร้างในลักษณะนี้มีข้อจำกัดทางเทคโนโลยี คือ การใช้แสงธรรมดาไม่สามารถให้รายละเอียดคมชัดได้ในระดับนาโน จึงมีการพัฒนาวิธีอื่นๆ ขึ้นมา เช่น การใช้แสงอัลตร้าไวโอเลต (UV) หรือใช้รังสีเอ็กซเรย์ (x-ray) นอกจากนั้นยังมีการประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้ลำแสงอนุภาคโลหะ  มาเป็นเสมือนใบมีดที่ไปสลักสิ่งของให้เป็นรูปร่างระดับนาโนตามต้องการได
 
          ตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่สามารถเห็นได้ที่เป็นกระบวนการผลิตตามแนวทางแบบบนลงล่างนี้  อย่างเช่น  การแกะสลัก  หรือการบดย่อยวัตถุต่างๆ จากที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลง  เป็นต้น
 
 
 
          เป็นการสร้างสิ่งของที่มีขนาดใหญ่โดยใช้สิ่งของที่มีขนาดเล็กมากระดับอะตอม นำมาดำเนิน การจัดเรียงอะตอมหรือโมเลกุลต่างๆ เข้าเป็นโครงสร้างหรือรูปแบบที่ต้องการอย่างถูกต้องแม่นยำ
 
 

          วิธีการในการผลิตแบบจากเล็กไปใหญ่นี้  ถ้าเราพิจารณาจากระบบธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่นั้น  ก็จะพบได้ว่าสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในระบบชีวภาพ  ล้วนแล้วแต่เกิดการสร้างโดยอาศัยการผลิตแบบจากเล็กไปใหญ่แทบทั้งนั้น  อย่างเช่น  กรดอะมิโนแต่ละตัวเชื่อมต่อกันแบบพอลิเมอร์จนกระทั่งได้เป็นสายโพลีเปปไทด์หรือโปรตีน  ลิพิดสามารถรวมตัวเข้าด้วยกันแล้วจัดระบบเข้าเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ 2 ชั้นได้  สายเกลียวแต่ละสายของดีเอ็นเอสามารถรวมตัวกันเป็นเกลียวคู่ได้เอง  เป็นต้น

 
          ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้มนุษย์สามารถที่จะควบคุมการผลิตโครงสร้างระดับนาโน  โดยวิธีการแบบจากเล็กไปใหญ่ได้แล้วเช่นกัน  เช่น  การใช้เครื่อง scanning probe microscope (SPM) ในการตรวจสอบลักษณะโครงสร้าง  และใช้ในการจัดการเรียงอะตอมทีละตัวให้เป็นโมเลกุลตามที่เราต้องการได้ด้วยเช่นกัน
 
          ในชีวิตประจำวันการสร้างจากเล็กไปใหญ่ที่สามารถเปรียบเทียบให้เห็นได้ ก็คือ การสร้างบ้านจากก้อนอิฐหลายๆ ก้อน หรือการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างหนึ่ง  ซึ่งก็คือการสร้างกำแพงเมืองจีนนั่นเอง

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์   

17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์