คติประจำวันนี้ ......... " ความผิดพลาดของเมื่อวานนี้ คือบทเรียนสำหรับวันนี้"

 
เราห้ามคนคิดไม่ดีกับเราไม่ได้ แต่เราทำให้เขาคิดกับเราดีขึ้นได้
 
โดย : บุญเกียรติ โชควัฒนา
ยากนักที่คนจะพัฒนาขึ้นได้ เมื่อไม่มีแบบอย่างอื่นใด นอกจากตนเองให้ลอกเลียน
 
โดย : โกลด์ สมิธ
ความรักคือชีวิต ถ้าท่านไม่มีความรัก เปรียบเสมือนท่านไม่มีชีวิต
 
โดย : ลีโอ บัสคาเกลีย
ทำดี ดีกว่าพูดดี
 
โดย : นิรนาม
มากคน มากวาสนา
 
โดย : ดร.เทียม โชควัฒนา
จุดมุ่งหมายคือสิ่งที่ให้ความหมายแก่ชีวิต
 
โดย : นิรนาม
คนที่มีความเชื่อคือคนเข้มแข็ง คนที่มีแต่ความไม่แน่ใจคือคนอ่อนแอ ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่จะนำมาซึ่งการกระทำที่ยิ่งใหญ่
 
โดย : เจ.เอฟ.คลาค
ผู้มีความคิดวิจารณญาณ จะก้าวทีละขั้นอย่างมั่นคง
 
โดย : ดร.เทียม โชควัฒนา
ถ้าไม่สนุกกับสิ่งที่ทำ น้อยคนจะประสบความสำเร็จได้
 
โดย : บุญเกียรติ โชควัฒนา
จงเก็บออมเผื่อไว้ในยามขาดแคลน
 
โดย : นิรนาม
เพียงท่านใส่ใจกับผลที่จะเกิดขึ้นมากพอ ท่านก็เกือบจะบรรลุผลแล้ว
 
โดย : วิลเลี่ยม เจมส์
สิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย คือการต้องมีจุดมุ่งหมาย
 
โดย : เจฟฟรี่ เอฟ. แอเบิร์ต
การทำงานเป็นทีมได้ดี ต้องไม่กังวลว่าคนอื่นทำน้อยกว่าเรา
 
โดย : บุญเกียรติ โชควัฒนา
คนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่ใช้ชีวิตเป็น หัวเราะบ่อยๆ และรักให้มากๆ
 
โดย : นิรนาม
เมื่อได้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทุกสถานการณ์ก็กลายเป็นโอกาสได้
 
โดย : เฮเลน ชูลแมน

หน้าที่  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

วิทยาศาสตร์วาทะ