คติประจำวันนี้ ......... " ความผิดพลาดของเมื่อวานนี้ คือบทเรียนสำหรับวันนี้"

 
เราไม่สามารถบังคับทิศทางลมได้ แต่เราสามารถปรับใบเรือของเราได้
 
โดย : นิรนาม
ความแตกต่างระหว่างอุปสรรคและโอกาสนั้นหรือ อยู่ที่ทัศนคติของเราต่อเรื่องนั้นๆ ทุกโอกาสย่อมมีอุปสรรค และทุกอุปสรรคย่อมมีโอกาส
 
โดย : ซิลโลว์ แบกซ์เดอร์
ถ้ามีความมุ่งมั่น ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้
 
โดย : โรเบิร์ต บราวนิ่ง
เมื่อท่านหยุดฝัน ท่านก็หยุดที่จะมีชีวิตอยู่
 
โดย : มัลคอล์ม เอส. ฟอร์บส์

หน้าที่  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

วิทยาศาสตร์วาทะ