คติประจำวันนี้ ......... " ความผิดพลาดของเมื่อวานนี้ คือบทเรียนสำหรับวันนี้"

 
อย่าให้สิ่งที่ท่านไม่สามารถทำได้ เป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่ท่านสามารถทำได้
 
โดย : จอห์น วู้ดเดน
คนที่มีความเชื่อมั่น คือคนเข้มแข็ง คนที่มีแต่ความไม่แน่ใจ คือคนอ่อนแอ ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ จะนำมาซึ่งการกระทำที่ยิ่งใหญ่
 
โดย : เจ. เอฟ. คลาด
ขณะที่ความเชื่อทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ ความรักทำให้ทุกสิ่งง่ายขึ้น
 
โดย : นิรนาม
ผู้ที่อยู่แนวหน้าเป็นผู้บุกเบิก ทำก่อนคนอื่นย่อมได้เปรียบ
 
โดย : ปรัชญาการทำงานของ ดร. เทียม โชควัฒนา
ความสำเร็จไม่มีที่สิ้นสุด และความล้มเหลวก็ไม่เคยฆ่าใคร ทั้งหมดอยู่ที่ความกล้า
 
โดย : นิรนาม
การทำงาน ควรเจือจานประโยชน์ให้ผู้อื่น และส่วนรวม
 
โดย : ปรัชญาการทำงานของ ดร. เทียม โชควัฒนา
การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่ทำอย่างเดียว แต่ต้องมีความฝัน และไม่เพียงแค่วางแผน แต่ ต้องมีความเชื่อด้วย
 
โดย : นิรนาม
รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับการตรากตรำทำงาน ไม่ใช่ผลที่ได้รับจากงานนั้น แต่ คือการเปลี่ยนแปลงในตัวของคนทำงานเอง
 
โดย : จอห์น รัสคิน
เมื่อคนคนหนึ่ง ได้ทำดีอย่างสุดความสามารถ โดยทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อครอบครัวและสังคม ก็ถือว่า เขาประสบความสำเร็จแล้ว
 
โดย : แมค ดักกลาส
สิ่งที่เรืองรอง ไม่ใช่ทองเสมอไป
 
โดย : นิรนาม
ผู้ที่จะเป็นผู้นำได้ ต้องผ่านความลำบากมาก่อน
 
โดย : ปรัชญาการทำงานของ ดร. เทียม โชควัฒนา
เมื่อผ่านพ้นฤดูหนาว ฤดูร้อนจะมาเยือน เมื่อกลางคืนผ่านไป แสงตะวันจะมาแทนที่และหลังพายุฝน ท้องฟ้าจะสดใสเสมอ
 
โดย : แซมมวล รูเธอร์ฟอร์ด
ปลูกต้นไม้ใหญ่ ใช้เวลานับร้อยปี สร้างคนดี ใช้เวลาสิบปี
 
โดย : ปรัชญาการทำงานของ ดร. เทียม โชควัฒนา
คนโง่หาความสุขไกลตัว คนฉลาดสร้างความสุขเองใกล้ ๆ ตัว
 
โดย : เจมส์ ออเพนไฮม์
ความแตกต่างระหว่าง คนที่ประสบความสำเร็จ กับคนอื่น ๆ ไม่ได้เกิดจากการขาดพละกำลัง หรือขาดความรู้ แต่เกิดจากการขาดความมุ่งมั่น
 
โดย : วินส์ ลอมบาร์ดิ

ของ คมกฤษณ์  คิณจินดา  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ
 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

วิทยาศาสตร์วาทะ