คติประจำวันนี้ ......... " ความผิดพลาดของเมื่อวานนี้ คือบทเรียนสำหรับวันนี้"

 
ผู้บริหารที่ดีคือผู้ที่มีวิจารณญาณในการเลือกคนดีมาทำงาน และสามารถยับยั้งตนเองไม่ให้ก้าวก่ายการทำงานของเขาเหล่านั้น
 
โดย : ธีโอดอร์ รูสเวลท์
อย่าทำนายอนาคต แต่จงสร้างอนาคต
 
โดย : ลีแลนด์ ไคเซอร์
โอกาสเพียงน้อยนิดมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอันยิ่งใหญ่
 
โดย : ดีมอสธีนส์
ความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้น ถ้าปราศจากเป้าหมาย
 
โดย : โรเบิร์ต เจ. แมคเคน
ความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในโลก สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการไม่ได้พยายาม
 
โดย : นิรนาม
เวลาจะช่วยเยียวยาความเจ็บปวด
 
โดย : นิรนาม
ทบทวนอดีต ศึกษาปัจจุบัน เพื่ออนาคต
 
โดย : ปรัชญาการทำงานของ ดร.เทียม โชควัฒนา
ความประมาท ความหลงตัวเอง อาจนำไปสู่ความพินาศ
 
โดย : ปรัชญาการทำงานของ ดร.เทียม โชควัฒนา
การเป็นคนไม่อวดเก่ง อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ ทำให้เราคลองใจคนได้ ชนะได้ทั้งกายและใจ
 
โดย : ปรัชญาการทำงานของ ดร.เทียม โชควัฒนา
หากดีแต่พูด ไม่ลงมือทำ ความคิดก็ไม่อาจเป็นจริงได้
 
โดย : ปรัชญาการทำงานของ ดร.เทียม โชควัฒนา
ความใกล้ชิดย่อมนำมาซึ่งความเข้าใจและผลงานที่ดี
 
โดย : ปรัชญาการทำงานของ ดร.เทียม โชควัฒนา
เกียรติที่สูง ไม่จำเป็นต้องให้ตัวเองอวดอ้าง
 
โดย : ปรัชญาการทำงานของ ดร.เทียม โชควัฒนา
อย่ากลัวที่จะเติบโตอย่างช้าๆ แต่จงกลัวที่จะหยุดอยู่กับที่
 
โดย : สุภาษิตจีน
คนคนดี ไม่สร้างศัตรู
 
โดย : ปรัชญาการทำงานของ ดร.เทียม โชควัฒนา
มักจะมีโอกาสเสมอสำหรับความสำเร็จ
 
โดย : แดเนียล เวบสเตอร์

หน้าที่  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

วิทยาศาสตร์วาทะ