คติประจำวันนี้ ......... " ความผิดพลาดของเมื่อวานนี้ คือบทเรียนสำหรับวันนี้"

 
ความผิดพลาดมักเกิดจากสองสาเหตุ คือคิดแต่ไม่เคยทำ กับทำแต่ไม่เคยคิด
 
โดย : จอห์น ชาร์ลส์ ซาลัค
เรามักพบกับโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่แฝงมาในรูปของปัญหาที่แก้ไขไม่ได้
 
โดย : นิรนาม
เป็นร่มเงาให้ประโยชน์สุข เพื่อประทังชีวิตแก่ผู้ยากไร้
 
โดย : ดร.เทียม โชควัฒนา
อะไรจะสนุกยิ่งไปกว่าการรักสิ่งที่ท่านทำ และเห็นความสำคัญของสิ่งนั้น
 
โดย : แคเธอรีน เกรแฮม
ความปรารถนาสร้างพลัง
 
โดย : เรย์มอนด์ ฮอลลิเวลส์
ทบทวนอดีต ศึกษาปัจจุบัน เพื่ออนาคต
 
โดย : ดร.เทียม โชควัฒนา
มีเวลาและโอกาสเสมอ สำหรับผู้มีความแน่วแน่และเด็ดเดี่ยว
 
โดย : ราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน
ความกล้า คือการทำในสิ่งที่ท่านกลัวที่จะทำ
 
โดย : เอ็ดดี้ ริคเคนเบเซอร์
ไม่มีอะไรที่ง่ายเหมือนการหลอกตัวเอง เพราะเราต้องการอย่างใด เราก็เชื่ออย่างนั้น
 
โดย : ดีมอสธีนส์
จะทำอะไรให้สำเร็จ ต้องคิดว่าจะสำเร็จก่อน
 
โดย : บุญเกียรติ โชควัฒนา
จงอย่ากลัวเงา เงาบอกให้รู้ว่ามีแสงสว่างอยู่ใกล้ๆ
 
โดย : รูธ อี.เรนเคล
จงยินดีที่เป็นผู้ให้ มากกว่าจะเป็นผู้รับ
 
โดย : ดร.เทียม โชควัฒนา
ช่วยตัวเราเองก่อน แล้วคนอื่นจะมาช่วยเรา
 
โดย : บุญเกียรติ โชควัฒนา
ถ้าท่านไม่รู้ว่ากำลังจะไปไหน ท่านจะคาดหวังที่จะไปถึงที่หมายได้อย่างไร
 
โดย : เบซิล เอส. วอลช์
นกที่ตื่นเช้าย่อมจับตัวหนอนได้
 
โดย : นิรนาม

หน้าที่  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

วิทยาศาสตร์วาทะ