คำคม (ข้อคิด) ที่หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ จะพูดสอนอยู่เป็นประจำ
 
 • บาปเปรียบเหมือนไฟ บุญเปรียบเหมือนน้ำ น้ำเอาไปอาบเวลาไหนก็เย็นเวลานั้น ไฟไปจับเวลาไหนก็ร้อนเวลานั้น
 • ตูลีตะ ตูลีตังสีคะ สีคัง รีบๆ ด่วนๆ รีบทำคุณงามความดีเสีย ทานไม่มีก็ให้รีบทำ ศีลไม่มีก็ให้รีบรักษา ภาวนาไม่มีก็ให้รีบเจริญ ทำให้เกิดให้มีขึ้น
 • ชีวิต คือการต่อสู้ จงเป็นอยู่ด้วยความอดทน อุปสรรคคือความสำเร็จ
 • รูปร่างกายของเราเป็นของตาย เพราะอยู่ได้ด้วยของตาย ปลาทูปูเค็ม ขนม ต้มไก่ เป็นของตายทั้งนั้น
 • มันง่าว (โง่) ตั้งแต่โคตรพ่อ โคตรแม่ โน้น โคตรพ่อคือหยัง คือท้าวอวิชชา โคตรแม่คือหยัง คือนางตัณหา
 • พระพุทธเจ้าเข้านิพพานไปแล้ว สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเก้า พระองค์ แต่พวกเราก็ยังไปไม่ได้ ไม่รู้ไปหลงอยู่ที่ไหน
 • ให้มีความศรัทธาความเชื่อว่า บาปมีจริงบุญมีจริง สวรรค์มีจริงนรกมีจริง ทำดีได้ดีจริง ทำชั่วได้ชั่วจริง
 • ปากเป็นเอก เลขเป็นโท ตัวหนังสือเป็นตรี คุณความดีเป็นตรา ปากดีเป็นเงินเป็นทอง ปากไม่ดีเสียเงินเสียทอง
 • ความตายมันบ่เตือนให้รู้ล่วงหน้า มันตายได้ทุกเวลา ทุกนาทีทุกชั่วโมง ตายเข้าโลงอ้าปากก็หวอ
 • พวกเรานี้มีโชคดี มีวาสนาดี ที่ได้เกิดมาแล้ว ได้พบปะธรรมะ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้พบปะธรรมะคำสั่งสอนของพระอริยะเจ้า มีหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น
 • จะรู้ได้เพราะสติ จะละได้เพราะปัญญา
 • รู้ใน รู้ละ รู้นอก รู้ยึดถือ
 • ปริยัติ   เรียนรู้คัมภีร์   ปฏิบัติดี  รู้ทันกิเลส   ปฏิเวธ  รู้แล้ว ละวาง
 • ศีลเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง
  ความดีทุกอย่างเกิดจากศีล
  ความสงบ เยือกเย็น ทุกอย่างเกิดจากสมาธิ
  จะละกิเลสได้ด้วยกำลังสติปัญญา
 • อารักขธรรมฐาน พระพุทธเจ้าให้เจริญเป็นนิจ มี ๔ อย่าง พุทธานุสติ เมตตา อสุภะ มรณะ
 • ให้ทำใจให้เย็นเหมือนน้ำ ทำใจดีเหมือนน้ำ น้ำมันดี ดีอย่างไร ใครด่าก็เฉย ใครนินทาก็เฉย ขี้รดก็เฉย เยี่ยวรดก็เฉย ทำใจอย่างนั้น จึงจะได้ธรรมะ ปล่อยวาง เขาว่าดีก็คืนให้เขา ไม่ต้องรับเอา เขาว่าไม่ดีก็คืนให้เขา เอามาทำไม เขายกก้อนไฟมาให้เรา เราไม่เอาทั้งนั้นแหล่ะ นินทาก็เป็นไฟ สรรเสริญก็เป็นไฟ ไฟทั้งนั้นแหล่ะ พระพุทธเจ้าท่านให้ละ ดีก็ไม่เอาของใครทั้งนั้น ชั่วก็ไม่เอาของใคร
 

My life is service

ชีวิตของฉันคือการรับใช้ประชาชน

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์


มีผู้หญิงคนเดียวในโลก   ที่ทุกทีที่เราหิวข้าว เขาจะไปทำกับข้าวให้กิน

มีผู้หญิงคนเดียวในโลก   ที่เราเกเรแค่ไหน เขาก็ไม่โกรธ

มีผู้หญิงคนเดียวในโลก   ที่เราโตแค่ไหน เขาก็ยังเห็นเราเป็นเด็กเล็ก ๆ

มีผู้หญิงคนเดียวในโลก   ที่เรามีแฟนตั้งหลายคน เขาก็ยังรักเรา

มีผู้หญิงคนเดียวในโลก   ที่ไม่ว่าเราจะเป็นอะไร เขาก็ยังห่วงและรักเราเสมอ

                               ผู้หญิงคนนั้น ก็คือ คุณแม่เรานั่นเอง

Thailegal


บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย

เพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 64  
 


ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในฐานะตำแหน่งหรือ

เงื่อนไขใดย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของแผ่นดินและอยู่ใน

อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเหมือนกันหมด

Thailegal
 


ประสบการณ์ (Experience) คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง

ความรู้ (Knowledge) คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น
 


การอ่าน...ทำให้คนเต็ม
การฟัง.....ทำให้คนพร้อม
การเขียน..ทำให้คนประณีต

Thailegal 


พระภิกษุเป็นผู้อยู่ใน สถาบันอนาถาต้องทำตนให้เป็นคนเลี้ยงง่าย
ประทังชีวิตอยู่เพียงปัจจัยสี่ คือ 
บิณฑบาตหรืออาหารที่เขาถวาย
จีวรเครื่องนุ่งห่มได้มาจากผ้าติดศพ
คิลาณเภสัชคือยารักษาโรคประกอบด้วยยาดอง ด้วยน้ำมูตรเน่า 
กับ เสนาสนะคืออยู่อาศัยตามโคนไม้ 
แม้จะอยู่กุฏิที่มีคนเขาถวาย ก็ห้ามสร้างยาวเกิน เก้าคืบพระสุคต 
 


จงรู้จักให้ รู้จักรัก รู้จักรอ รู้จักพอ และรู้จักเกรงใจ แล้วชีวิตจะมีสุข

Thailegal

ฮั่นโกโจ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่น เคยกล่าวไว้ว่า

"พูดถึงการวางแผน ข้าสู้จางเหลียงมิได้ 
จางเหลียงนั่งวางแผนอยู่ในกอง บัญชาการ แต่สามารถกำหนดชัยชนะไกลนับพันลี้

พูดถึงการปกครองประเทศชาติให้ร่มเย็นเป็นสุข ข้าสู้เซียวเหอมิได้ 
เซี่ยวเหอรู้จักเอาใจใส่ประชาราษฎร์สนองเสบียงกรังไม่สิ้น

พูดถึงการสู้รบ ข้าสู้หันซิ่นมิได้
หันซิ่นสามารถนำทหารนับหมื่นออกสู้รบอย่างกล้าหาญ รบคราใด ชนะครานั้น

บุคคลทั้งสามล้วนเป็นยอดคน แต่ข้าสามารถใช้งานคนทั้งสามได้
นี่คือเคล็ดลับในการได้บัลลังก์ของข้า"
 

ผลการแข่งขันมักจะมีฝ่ายหนึ่งดีใจ ฝ่ายหนึ่งเสียใจ 
ยามดีใจ ไม่ควรดีใจจนหน้ามืดตามัว
ยามเศร้า ไม่ควรเศร้าเสียจนละทิ้งอุดมการณ์
ในโลกนี้ไม่มีนักรบที่ชนะตลอดกาล
ยามพ่ายแพ้ ขอเพียงเราไม่ตกอกตกใจจนเกินไป เชิดหน้าขึ้นต่อสู้กับความพ่ายแพ้อย่างเอาจริงเอาจัง
ความพ่ายแพ้ก็จะกลายเป็นสมบัติอันล้ำค่า และแปรเปลี่ยนเป็นชัยชนะได้เสมอ
 

ชีวิตเป็นตำราที่ไม่มีตัวอักษร 
แต่คนที่มีสายตาอันชาญฉลาดจะมองเห็นคำพูดทุกคำอย่างชัดเจน
หนังสือเป็นชีวิตที่มีตัวอักษร
คนที่มีอารมณ์ความรู้สึกลึกซึ้งจึงจะสัมผัสกับมันได้อย่างลึกล้ำ
 

ใคร ๆ ก็มีข้อบกพร่องทั้งสิ้น คนที่คิดจะรักกันก็เช่นกัน ไม่ควรที่จะมีความคิด ว่าจะหาคู่ครองที่สมบูรณ์แบบที่สุด ไม่มีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องแม้แต่นิดเดียว แต่ควรคิดว่าจะเลือกคู่ครองที่ต่างฝ่ายต่างรู้จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของกันและกัน ต่างฝ่ายต่างยอมรับและยินดีที่จะแก้ไข ขณะเดียวกันก็สามารถอดทนและอดกลั้น ต่อกันได้
 

ไม่มีชัยชนะใดได้มา โดยไม่ต้องต่อสู้
ไม่มีความสุขใดได้มา โดยไม่ต้องลงเรี่ยวแรง
 

ไม่มีวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ ด้วยเพราะวันต่าง ๆ นั้น คนเราคิดกำหนดขึ้นมาเอง
ไม่มีเวลาแปดโมงเช้าหรือห้าทุ่ม ด้วยเพราะเวลาต่าง ๆ นั้น คนเรานับมันขึ้นมาเอง
แล้วต่างคร่ำครวญเป็นทุกข์ว่า จะหาเวลาว่างได้เมื่อใด ว่าจะทำวันหนึ่งให้มีค่าได้อย่างไร
หลายคนตกเป็นทาสที่น่าเวทนานัก
มีเพียงจำนวนน้อยนิดเท่านั้น ที่แสวงหาความสุขที่แท้จริงได้
ด้วยจิตวิญญาณเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาสแห่งกาลเวลาสมมตินั้น

เซนว่าไว้
 


คนผู้สะสมวัตถุ 
ไม่มีวันเห็นความงามของเรียวใบไม้ ที่ประดับด้วยหยาดน้ำค้าง
 

เซนว่าไว้

 


คนที่จะเป็นคนเก่ง จะต้องประกอบด้วยลักษณะสองอย่าง คือ
เคารพต่อแบบแผนและหลักวิชาอย่างหนึ่ง
และอีกอย่างหนึ่ง รู้จักนำเอาแบบแผนและหลักวิชานั้น มาใช้ให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์

พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
 


คำว่า "พากเพียร" นั้นหมายถึง การกระทำที่สม่ำเสมอ ทำไปทีละน้อยตามสมควรแก่กำลัง แต่ไม่หยุด
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปโดยสม่ำเสมอ ย่อมมีกำลังแรงเกินกว่าที่เรานึกฝัน 
น้ำที่ไหลอยู่ไม่ขาดสาย สามารถทำให้ก้อนหินกลมมน
ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมพ่ายแพ้แก่ความพยายามที่สม่ำเสมอ ค่อยทำไปทีละน้อย แต่ทำไม่ลดละ"

พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ

 


ในการทำงานนั้น เราไม่อาจก้าวพรวดเดียวถึงจุดสุดยอด
และไม่มีใครโชคดีประสบความสำเร็จตลอดกาล
พูดได้เลยว่า ในโลกนี้ ไม่มีคนที่ประสบความสำเร็จคนไหนที่ไม่เคยพ่ายแพ้มาก่อน

หากไม่รู้จักวางตนและปฏิบัติตนต่อความพ่ายแพ้ได้อย่างถูกต้อง 
ไม่มีทางที่จะพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในวงการหรือประสบความสำเร็จได้
 

นำมาจาก  Thailegal

 

หน้าที่  1   2   3   4   5    7     10   11   12   13  

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

วิทยาศาสตร์วาทะ