คติธรรมนำใจให้เบิกบาน
มี "คติธรรม"ไว้ประจำใจ เพื่อจะได้ใช้เตือนจิต จะคิดสิ่งใดให้ระวัง หากมัว
ประมาทอาจพลาดพลั้ง จะต้องนั่งโศกาอาดูรจนวันตาย ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยา
กำลัง อุปสรรคคือหนทางแห่งความสำเร็จชีวิตที่ไม่เคยประสบการต่อสู้กับอุปสรรคใดๆ
ย่อมเป็นชีวิตที่อ่อนแอ บุคคลใดไม่เคยมีศัตรูจะเป็นผู้เข้มแข็งมิได้ งานที่สำเร็จราบรื่น
ด้วยดีโดยไม่มีอุปสรรค ย่อมเป็นงานที่ไม่หนักแน่นถาวร งานใดก็ตามที่สำเร็จด้วย
ความยากลำบาก ย่อมเป็นงานที่มีค่า น่ายกย่องสรรเสริญและภาคภูมิใจที่สุด!!!!

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย แสงสว่าง ๔ ประเภทนี้ ๔ ประการเป็นไฉน คือ

แสงสว่างแห่งพระจันทร์ ๑

แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ ๑

แสงสว่างแห่งไฟ ๑

แสงสว่างแห่งปัญญา ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย แสงสว่าง ๔ ประการนี้แล แสงสว่างแห่งปัญญาเป็นเลิศ

(๓๒/๒๓๓ อาภาวรรค)

เครื่องประดับข้อมือ คือการให้

เครื่องประดับจิตใจ คือเมตตา

เครื่องประดับคือ คือเปล่งปิยวาจา

เครื่องประดับหูนั่นหนา คือฟังสิ่งมงคล

(กฤษณาวดี)

 

โลโกปตฺถมฺภิกา เมตตา

" เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก "

จิตเมตตา หวังสุข ทุกถ้วนหน้า

เพื่อนเกิดมา ร่วมสุข ร่วมทุกข์เข็ญ

ผูกไมตรี ทวีรัก เป็นหลักเกณฑ์

ไม่จองเวร เข่นฆ่า รบรากัน ฯ

 

มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขณํ กรุณาสโห

" อัชฌาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ "


กรุณา เผื่อแผ่ เหลียวแลเอื้อ

หวังช่วยเหลือ เพื่อนยาก ลำบากขันธ์

เห็นเพื่อนทุกข์ ทุกข์ด้วย เข้าช่วยพลัน

ให้เพื่อนนั้น พ้นทุกข์ ได้สุขใจ ฯ

 

อรติ โลกนาสิกา

" ความริษยา เป็นเหตุทำโลกให้ฉิบหาย "

มุฑิตา หน้าแย้ม จิตแช่มชื่น

เห็นคนอื่น ดีจริง ยศยิ่งใหญ่

พลอยปรีดา สาธุโห่ ไชโยชัย

อวยพรให้ เจริญสุข ทุกครากาลฯ


 

อุปสนฺโต สุขํ เสติ

" ผู้สงบระงับ ย่อมอยู่เป็นสุข "


อุเบิกขา เพ่งจ้อง คอยมองเป้า

รวมจิตเข้า ตั้งเที่ยง ไม่เอียงฐาน

ปรารภกรรม ชั่วดี เป็นตัวการ

ไม่ลนลาน เสริมดี ป้ายสีใครฯ

 

ต้นไม ้หนาม และสัตว์ร้าย หลายชนิด

มันมีพิษมีเขี้ยว และมีเขา

ไม่น่ากลัวเหมือนตัว พวกคนเรา

ไม่มีเขาไม่มีพิษ แต่ฤทธิ์มัน ร้ายแรง

 

ธาตุแท้ของน้ำ ต้องการความใสสะอาด
แต่ดิน ทราย ทำให้ขุ่น
ธาตุแท้ของคน ต้องการความสงบ
แต่ความโลภ ทำให้วุ่นวาย

 

....ความขยัน เป็นทางไปสู่ความสำเร็จ...การระมัดระวัง เป็นเกราะป้องกันตัว.....

 

....น้ำที่ใสที่สุด จะไม่มีปลา...คนที่ถี่ถ้วนสุดขีด จะขาดคนสนิท.....

 

แม้นผิดพลาดคลาดไปจากความหวัง

ไม่สมดังเจตจำนงที่คงหมาย

จะขออยู่สู้ต่อไปไม่ขอคลาย

ถ้าไม่ตายคงต้องสมอารมณ์ปอง

 

" ชีวิตเหมือนเรือน้อยล่องลอยอยู่ ต้องต่อสู้แรงลมผสมคลื่น

ต้องทนทานหวานสู้อมขมสู้กลืน ต้องทนฝืนยิ้มได้ เมื่อภัยมา "

พล.ต.หลวงวิจิตรวาทการ

 

" อย่าถามว่าประเทศจะให้อะไรแก่ท่าน

แต่จงถามว่าท่านจะให้อะไรแก่ประเทศ "

(ประธานาธิบดีเคนเนดี้ แห่งสหรัฐอเมริกา)

 

" เรียนรู้ ต่อสู้มายา

ก้าวไปข้างหน้า เข้าหามวลชน

ชีวิต อุทิศยอมตน

ฝ่าความสับสน เพื่อผลประชา "

(จีรนันท์ พิตรปรีชา)

 

มนุษย์มีดีที่ใจสูง

เปรียบนกยุงมีดีที่แววขน

ถ้าใจต่ำเป็นได้เพียงคน

ไม่สมควรที่ตนได้เกิดมา

 

กล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใด

การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น

แต่ดอกออกคราวใด งามเด่น

งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้ว แสนงามแล

(ป.มาลากุล)

 

 

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท

อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์

มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง

อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน

สุนทรภู่

 

ดอกไม้หากจะบาน เมื่อถึงกาล มันบานแน่

ไม่ต้องแส่ แกะให้บาน จะพาลเฉา

ทำอะไร เร่งไม่ได้ ตามใจเรา

แต่ต้องเฝ้า ดูรักษา ผลมาเอง

(ประโพธ เปาโลหิตย์)

 -จง-
อ่าน... แล้วใช้วิจารณญาญ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิต

 • จงประกาศความสำเร็จ และความดีงามของบุคคลหนึ่งๆ ต่อสาธารณชนเพื่อยกย่อง และให้เกียรติผู้กระทำดี
 • จงอย่าอวดดี หรือหยิ่งทะนงตนนักในการทำธุรกิจ เพราะสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ล้วนขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า รถไฟแห่งโชคชะตา ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ทำให้ชายคนหนึ่ง ซึ่งถึงแม้ว่ามือของเขา ได้วางอยู่บนโต๊ะแล้ว ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะชนะ ในการเล่นครั้งนี้ด้วยเสมอไป
 • จงรักษากฎจราจร แม้คุณเป็นเพียงคนเดินถนน จงใช้ทางม้าลายและสะพานลอย เมื่อข้ามถนนแล้ว จะช่วยรักษาชีวิตให้ยืนยาว
 • จงตกแต่งห้องที่ไม่มีหน้าต่าง ด้วยรูปภาพที่มองดูสบายตา หรือต้นไม้สีเขียว เพื่อใช้เป็นจุดพักสายตา และคลายเครียด
 • จงอบรมสั่งสอนลูกหลาน อย่างเป็นเหตุเป็นผล อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจลงโทษ จงอธิบาย ให้พวกเขาเข้าใจ และเปลี่ยนการตีเป็นการทำโทษ โดยให้ทำกิจกรรม เช่น ปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะ
 • จงกระทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวคุณเอง และบางครั้ง จงมอบหมายให้ผู้อื่นทำ ตามที่คุณต้องการ
 • จงใส่ใจในครอบครัว และบุคคลที่พร้อมจะมอบความรัก ความจริงใจ ให้กับคุณ มากกว่าจิตจอมปลอม
 • จงดำรงตนให้เป็นผู้สุจริต ทั้งกาย วาจา และใจ
 • จงชักนำให้ลูกชอบดนตรี ศิลปะ และการคำนวณ โดยส่งเสริมให้เล่นดนตรี ตกแต่งห้องนอนด้วยตัวของเขาเอง และให้รู้จักคำว่าอดออม
 • จงระมัดระวัง และวางแผนให้รอบคอบก่อนที่จะลงมือ เพราะคุณไม่อาจย้อนกลับสู่อดีตเพื่อแก้ไขได้

 -จง-

 • จงดูแลคุณภาพชีวิตของคุณ ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน โดยการพักอาศัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ข้อสำคัญ ต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
 • จงตรวจสอบสภาพ และคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องรอให้มันเสีย จนเป็นอันตรายต่อคุณ
 • จงถามคำถาม และพูดคุยเรื่องที่น่ารื่นรมย์ ในงานเลี้ยงสังสรรค์
 • จงแต่งกายให้ถูกกาละเทศะ โดยต้องคำนึงถึงฐานะ และสถานะภาพของคุณด้วย
 • จงฝึกให้เด็กๆ เก็บของเล่นเมื่อพวกเขาเลิกเล่นแล้ว
 • จงเป็นคุณ ละเอียด นามสกุล รอบคอบ สักหน่อย เมื่อจ่าหน้าซองจดหมาย จงเขียนชื่อและที่อยู่ของตัวคุณเอง หากไม่มีผู้รับจดหมาย จะได้ส่งคืนผู้ฝากส่ง
 • จงเป็นเจ้านายที่ฉลาด โดยปล่อยให้ลูกน้องจอมสอพลอ แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมา
 • จงใช้ปัญญาให้สมกับกำลังในตัวมัน เพื่อสร้างสรรค์สังคม ให้น่าอยู่
 • จงเตรียมปรับแต่งบุคลิกภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจ ก่อนไปสัมภาษณ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • จงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่เลวร้าย โดยเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ
 • จงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาชีวิตมนุษย์ และช่วยให้อายุของโลกยืนยาว
 • จงอ่านฉลากยา ก่อนรับประทานทุกครั้ง
 • จงทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เป็นกิจกรรมสำหรับครอบครัว เพราะสร้างความเขียวขจี และยังช่วยให้อากาศ บริสุทธิ์อีกด้วย

 -จง-

 • จงทำความสะอาดบ้านทุกๆ สัปดาห์ โดยเริ่มต้นที่ห้องครัว สัปดาห์ต่อไปเป็นห้องนอน เรียงลำดับไปจนทั่วทั้งบ้าน บ้านของคุณจะน่าอยู่มากขึ้น
 • จงเก็บความทรงจำในวัยเด็กไว้ โดยรักษาทั้งภาพถ่ายต่างๆ และตุ๊กตาที่เคยกอดนอน
 • จงตรวจตราลงกลอนประตูหน้าต่าง ให้แน่นหนา ทั้งก่อนออกจากบ้าน หรือก่อนเข้านอน
 • จงดูแลห่มผ้าให้ลูกของคุณก่อนเข้านอน เพื่อแสดงความรัก ที่คุณมีต่อพวกเขา
 • จงปฎิบัติตัวดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง เพื่อให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ
 • จงอ่านหนังสือจำนวนมาก และหลากหลายประเภท
 • จงให้กำลังใจกับผู้ป่วย เพราะกำลังใจ เป็นยาขนานเอกทีเดียว
 • จงทำหน้าที่ของตนด้วยความกระตือรือร้น และทำให้ดีที่สุด
 • จงแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ โดยดูแลและส่งสุภาพสตรี ให้ถึงบ้านโดยปลอดภัย ตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
 • จงเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้มีคุณภาพดีขึ้น และคงคุณค่าเดิมเอาไว้
 • จงหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้าง เพื่อมองให้เห็นสิ่งต่างๆ ที่ได้กระทำผ่านมา และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป
 • จงแต่งงานกับคนที่คุณคิดว่า จะคุยกันรู้เรื่องจนตลอดชีวิต
 • จงปรุงแต่งบุคลิกภาพด้วยอาภรณ์ที่ดี ในวันนัดสัมภาษณ์งาน
 • จงแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ
 • จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา
 • จงตั้งกฎบ้านที่ยุติธรรม ชัดเจน ให้เด็กๆ ได้ทำตาม เมื่อเข้าสังคมใหญ่ จะได้เคารพกฎของสังคม
 • จงห่อของขวัญให้สวยงาม ผู้รับจะรู้ว่าคุณเต็มใจ และตั้งใจมอบให้ด้วยความจริงใจ

 

“จงลืมบุญคุณที่เราทำ   แต่จงจำบุญคุณที่เขาให้ไว้”

เทพ

“คนไม่ดี มักสนใจความไม่ดีของคนอื่น
คนดี มักสนใจความดีของคนอื่น

พอเขาชั่ว ก็ติเตียน
พอเขาดี ก็ริษยา
พอเขาตกต่ำ ก็เหยียบย่ำ
คนเช่นนี้ หาความสุขได้ยาก”

นิรนาม

“หลังตาย ผมอยากให้ประชาชนถามว่า  ทำไมไม่มีอนุสาวรีย์ให้ผม
มากกว่าถามว่า  ทำไมสร้างอนุสาวรีย์ให้ผม...”

คาโต ผู้พ่อ

“เป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืน   เมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์
แต่คนที่ควรชมนิยมกัน    ต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมา”

พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

“ชื่อเสียงเหมือนไอน้ำ   ความดังคืออุบัติเหตุ   และเงินมีปีก”

นิรนาม

“การที่จะรักมนุษยชาติทั้งมวล เป็นเรื่องง่ายดายยิ่งกว่าจะรักเพื่อนบ้านของเราสักคน”

อีริค ฮอฟเฟอร์

 

    “สุขทุกข์ อยู่ที่ใจ มิใช่หรือ
เพราะใจถือ จึงเป็นทุกข์ ไม่สุขใส
ใจไม่ถือ จึงเป็นสุข ไม่ทุกข์ใจ
เราอยากได้ ความสุข หรือทุกข์นา”

พระศาสนโสภณ (แจ่ม จตฺตสลฺโล)

 

    “ถ้าเราได้ ทุกอย่าง ดั่งที่คิด
สิ้นชีวิต จะเอาของ กองที่ไหน
จะได้บ้าง เสียบ้าง ช่างปะไร
เราตั้งใจ ทำงาน เท่านั้นพอ”

นิรนาม

 

    “อันสตรี ไม่มีศีล ก็สิ้นสวย
บุรุษด้วย ไม่มีศีล ก็สิ้นศรี
อันนักบวช ไม่มีศีล ก็สิ้นดี
ข้าราชการ ศีลไม่มี ก็เลวทราม”

นิรนาม

 

    “อยู่คนเดียว ให้ระวัง ยั้งความคิด
อยู่ท่ามกลาง หมู่มิตร ให้ระวังยั้งคำขาน
อยู่ร่วมราชย์ เคารพตั้ง ระวังการณ์
อยู่ร่วมพาล ให้ระวัง ทุกอย่างเอย”

นิรนาม

 

    “เมื่อความรู้ ยอดเยี่ยม สูงเทียมเมฆ
แต่คุณธรรม ต่ำเฉก ยอดหญ้านั่น
อาจเสกสร้าง มิจฉา สารพัน
ด้วยจิตอัน ไร้อาย ในโลกา
     แม้คุณธรรม สูงเยี่ยม ถึงเทียมเมฆ
แต่ความรู้ ต่ำเฉก เช่นยอดหญ้า
ย่อมเป็นเหยื่อ ทรชน จนอุรา
ด้วยปัญญา อ่อนด้อย น่าน้อยใจ
     หากความรู้ สูงล้ำ คุณธรรมเลิศ
แสนประเสริฐ กอปรกิจ วินิจฉัย
จะพัฒนา ประชาราษฎร์ ทั้งฃาติไทย
ต้องฝึกให้ ความรู้ คู่คุณธรรม”

อ.อำไพ สุจริตกุล

    “ภพใหม่ นั้นสำคัญ กว่าปีใหม่
เสบียงบุญ เตรียมไว้ ไม่ใจหาย
อีกไม่นาน หรอกหนอ ก็วางวาย
ชีวิตร้าย หรือดี อยู่ที่เรา”

นิรนาม

 

    “เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างเขาเถิด
จงเลือกเอา ส่วนดี เขามีอยู่
เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู
เรื่องไม่ดี อย่าไปรู้ ของเขาเลย
   อันจะหา คนที่ดี แต่ส่วนเดียว
อย่ามัวเที่ยว หาไป สหายเอ๋ย
เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเอย
ฝึกจนเคย เห็นแต่ดี มีคุณจริง”

พุทธทาส

    “เขามีส่วน ดีบ้าง ช่างหัวมัน
จงเลือกคั้น เอาส่วนเหลว มันเลวอยู่
แผ่ประจาน โลกบ้าง โอ้ ! น่าดู
เรื่องดีๆ อย่าไปรู้ ของมันเลย
   อันจะหา คนที่เลว แค่นิดเดียว
อย่ามัวเที่ยว หาไป สหายเอ๋ย
เหมือนเที่ยวหา หางฝี ตายฟรีเอย
ฝึกจนเคย เห็นแต่ชั่ว มืดมัวจริง”

โมหทาส

 

 

ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย

" DO NO WRONG IS DO NOTHING "

'''''''

จงระลึกถึงคติพจน์ว่า " Do no wrong is do nothing " ทำอะไรไม่ผิดเลย

ก็คือ ไม่ทำอะไรเลย !!

ความผิดนี้แหละเป็นครูอย่างดี ควรจะรู้สึกบุญคุณของตัวเองที่ทำอะไรผิด

พลาด และควรสบายใจที่ได้พบกับอาจารย์ผู้วิเศษคือความผิด จะได้ตรงกับ คำว่า

" เจ็บแล้วต้องจำ!! " ตัวทำเอง ผิดเอง นี้แหละเป็นอาจารย์ผู้วิเศษเป็น Good example

ตัวอย่างที่ดี เพื่อจะได้จดจำไว้สังวรระวังไม่ให้ผิดต่อไป แล้วตั้งต้นใหม่ด้วยความไม่

เลินเล่อเผลอประมาท อดีตที่ผิดไปแล้วก็ผ่านพ้นล่วงเลยไปแล้ว แต่อาจารย์ผู้วิเศษ

ยังคงอยู่ คอยกระซิบเตือนใจอยู่เสมอทุกขณะว่า " ระวัง! อย่าประมาทนะ! อย่าให้ผิด

พลาดเช่นนั้นอีกนะ! "

ผิดหนึ่งพึงจดไว้    ในสมอง

เร่งระวังผิดสอง     ภายหน้า

สามผิดเร่งคิดตรอง จงหนัก เพื่อนเอย

ถึงสี่อีกทีห้า          หกซ้ำอภัยไฉน !!

 

จงสังเกตพิจารณาดูให้ดีเถิด จะเห็นได้ว่า นักค้นคว้าวิทยาศาสตร์

ทางโลกก็ดี และท่านผู้วิเศษที่เป็นศาสดราจารย์ในทางธรรมทั้งหลายก็ดี ล้วน

แต่ผ่านพ้นอุปสรรคความผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนมาแล้วด้วยกันทุกท่าน...

ท่านผู้ให้แสงสว่าง

ท.เลียงพิบูลย์

" ล้มเพราะก้าวไปข้างหน้า ดีกว่ายืนเต๊ะท่าอยู่กับที่ "

" คนเราจะขึ้นสูงได้  ก็ต้องย่อให้ต่ำสุดเสียก่อน "

จงเรียน     เพื่อรู้

จงดู    เพื่อจำ

จงทำ    เพื่อชำนาญ.

"  ความรักทำให้คนเป็นกวี    ความทุกข์ทำให้คนเป็นปรัชญา "

 

"  นกที่ตื่นแต่เช้ามักจะได้หนอนที่อร่อยที่สุด "

 

"   ตั้งสติให้ดี   มีใจมุ่งมั่น   ปัญหาพลันเห็นกระจ่าง   ย่างก้าวให้ถูกทาง   "
                   
      ทรัพย์สมบัติส่งได้แค่โรงพยาบาล      
      ลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกอน      
      บาปบุญเป็นทุนรอนส่งให้ถึงภพหน้า    
ทุกข์มันเกิดจากเหตุ…..ถ้าเรากำจัดเหตุแห่งทุกข์ได้….ทุกข์ก็จะไม่เกิด
                   
ฉลาดอย่างไม่ซื่อ ก็ คือฉลาดไปเข้าคุก เข้าตะราง  สุดปลายทางก็คือ…..นรก
ถ้าซื่ออย่างไม่ฉลาด ก็คือ เซ่อ เหมือนคนละเมอเดินไปตกบันได…ตาย
ผู้กินอยู่เกินพอดี  จงเตรียมตัวไว้ให้เต็มที่ เพื่อพบกับความไม่มีอะไรจะกิน…
            พุทธทาสภิกขุ      
            สำนักสวนโมกขพลาราม      
            อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี      
                   
                   
"  ถ้าใครหลงครูหลงตำรา จิตใจไม่มีทางสงบ ไม่มีทางพ้นทุกข์
แต่เราจะทำให้จิตสงบ หรือพ้นทุกข์ได้ ต้องอาศัยครู อาศัยตำรา "
            หลวงปู่ดุลย์  อตุโล    
            วัดบูรพาราม สุรินทร์    
                   
                   
      อันว่าไม้จันทร์นั้น  แม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่น  
      หัสดินก้าวลงสู่สนามรบแล้วไม่ทิ้งลีลา    
      อ้อยแม้เข้าสู่หีบยนต์แล้วย่อมไม่ทิ้งรสหวาน  
      บัณฑิตแม้จะประสพกับปัญหาของชีวิต    
      หรือได้รับความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็ไม่ทิ้งธรรม..

 

      โกรธคนอื่นเขาเหมือนจุดไฟเผาตัวเอง    
      เมตตาคนอื่นเหมือนสร้างบ้านให้ตัวเอง    
                   
                   
        ถ้าทำงานมุ่งเพื่อตัว      
        จะหมองมัวชั่วชีวิต      
        ถ้าทำงานเพื่ออุทิศ      
        สิ้นชีวิตชื่อยังอยู่……….      
                   
                   
      นอนนานงานน้อย จ่ายบ่อยเงินหมด  
      เงินมีหน้าสด เงินหมดหน้าแห้ง  
                   
                   
        ….เป็นสมณะที่ไหน……      
      เป็นสมณะ เพราะศีรษะโล้น  หามิได้  
      เป็นสมณะ เพราะไม่มีบุตรภรรยา  หามิได้  
      เป็นสมณะ เพราะเรียนรู้มาก   หามิได้  
  ผู้ที่เที่ยวไปไม่มีอาลัยในชีวิต  และถึงพร้อมด้วยความเป็นอยู่และที่อาศัยเช่นนี้

 

        …….คุณธรรมของผู้ยิ่งใหญ่…..    
    ผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้            
    ให้กำเนิด  โดยมิอ้างเป็นเจ้าของ        
    บำรุงเลี้ยง    โดยมิถือเป็นบุญคุณ        
    เกื้อกูล     โดยมิก้าวก่าย          
    ไม่นำความยิ่งใหญ่        ไปแทรกแซงขู่เข็ญบังคับใคร    
                   
        เมื่อได้รับการเทิดทูน     ท่านไม่ทะนงตน  
        เมื่อได้รับการทักท้วง      ท่านไม่ท้อแท้  
        เมื่อกิจการงานอันยิ่งใหญ่สำเร็จลง    
        ท่านถอนตัวจากไป…….!!!!!    
                   
                   
……..ความเงียบเป็นบ่อเกิดอันยิ่งใหญ่แห่งความเข้มแข็ง………
                   
 
"  น้ำนั้นเหลว   อ่อนและยอม   แต่น้ำจะกัดเซาะหินซึ่งแข็ง และไม่ยอม…
……ผู้นำที่ฉลาดรู้ว่า   การยอมรับจะเอาชนะการต่อต้าน..
ความสุภาพอ่อนน้อม จะละลายการตั้งรับที่แข็งท่อ…."

 

    ……….. นักปฏิบัติธรรมที่ไม่ทวนย้ำอธิฐาน    
      เหมือนทหารในสมรภูมิศึกไม่ซ้อมรบ    
      รอแต่พบแพ้พ่าย   และตายอย่างเสียศักดิ์ศีร…………
                   
        " สันโดษ "  คือ ความยินดี พอใจในของที่ตนมี
                   
  ยิ่งยากยิ่งเข้าใจ                
    มีน้ำแข็งมากเท่าใด…………..ก็มีน้ำมากเท่านั้น    
    ยิ่งยากลำบากเท่าใด…………ก็ยิ่งเข้าใจชีวิตมากเท่านั้น…!!!!!  
  หวังผลมากย่อมยากสำเร็จ          
    ……คนที่ร้อนรนหวังผลของการกระทำมาก      
        ก็จะยิ่งประสบผลสำเร็จยาก……    
                   
  ……….. การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการทำงานอื่น ๆ โดยทั่วไป..  
    เวลาใดที่ใจเราตก   เราก็ต้อง " ยก " ใจของเราขึ้นมาบ้าง 
    และเวลาใดที่ใจเราฟุ้งซ่านมากเกินไป   เราก็ต้องรู้จักข่ม  
    มันลงไปเสียบ้าง….ทั้งนี้ต้องด้วย " ไหวพริบ " เท่านั้น…!!!!!!
                   
      "  อยู่คนเดียว                ให้ระวังความคิด  
      …อยู่กับมิตร                 ให้ระวังวาจา   "  

 

        พุทธดำรัส      
    " อันใดเดือดร้อนเขา สบายเรา อย่าทำ    
      อันใดเดือดร้อนเรา สบายเขา อย่าทำ    
      อันใดเดือดร้อนเขา เดือดร้อนเรา ก็อย่าทำ  
       อันใดไม่เดือดร้อนเขา     ไม่เดือดร้อนเรา จงพูด    
        จงคิด…….และกระทำเถิด……"    
                   
        ดับทุกข์ด้วย    3    ไม่      
        …….ไม่ฝืนธรรมชาติ      
        …….ไม่ลุอำนาจความโกรธ      
        …….ไม่โลดแล่นไปตามความอยาก    
                   
                   
"  ชั่วชีวิตคนเรา  พบคนมากหน้าหลายตา….แต่อาจมีเพียงหนึ่ง 
หรือสองคนที่จะประทับไว้ในใจเราตลอดเวลา…."
                   
……..ช้าเสียการ            นานเสียกิจ………..
…….ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เขารู้ และสิ่งที่เขาไม่รู้……….
                   
    "   รอยโค…………รอยเกวียน…………..วงเวียนแห่งกรรม  
      ดีชั่ว………..ตัวเราทำ…………      
        ……….เป็นกฎแห่งกรรมของปุถุชน..   "  
                   
        ลูกหมาไม่มีโอกาสตอบแทนคุณพ่อแม่  
        แต่ลูกหมาไม่เคยทำให้พ่อแม่น้ำตาตก  
            พุทธทาสภิกขุ..    

 

    …………คนโง่ย่อมจะเห็นบาปเป็นน้ำผึ้ง      
        ตราบเท่าที่บาปนั้นยังไม่ให้ผล…………  
    หน้านอก - บอกความงาม      
    หน้าใน - บอกความดี      
    หน้าที่ - บอกความสามารถ    
"  วัดต้องสะอาด          ตลาดต้องคึกคัก "
                   
****มีสติได้     กำไร     เผลอลงไปก็         ขาดทุน****
                   
………ไม่มีอะไรจะยุติธรรมเท่ากับกรรมที่ทำไว้………….
                   
        พูดมาก   เสียมาก    
        พูดน้อย เสียน้อย    
        ไม่พูด   ไม่เสีย      
        นิ่งเสีย   โพธิสัตว์    
            หลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)
            วัดช้างไห้ จ.ปัตตานี
                   
…..ต้นเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้ไม่ได้อยู่ที่เขา  แต่อยู่ที่กรรมของเราเอง…………
                   
……..ช้าเสียการ            นานเสียกิจ………..
…….ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เขารู้ และสิ่งที่เขาไม่รู้……….
      "………… การได้เกิดเป็นมนุษย์ 1    
        การมีชีวิตดำรงอยู่ได้ 1    
        การได้พบพระพุทธเจ้า 1    
        การได้ฟังธรรมพระพุทธองค์ 1    
      ………4  สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากที่สุดในโลก………….."

 

"  อดีตคือความฝัน
ปัจจุบันคือความจริง
อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน
อย่าจับให้มั่น อย่าคั่นให้ตาย
จะเสียใจตลอดชีวิต   "
          พระราชสุทธิญาณมงคล(หลวงพ่อจรัญ)
          วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
 
 
"  พึงสอนผู้อื่นอย่างไร    ควรทำตนอย่างนั้น  "
(Practise   what   you   preach)
"  ผู้สงบใจย่อมอยู่เป็นสุข  "
( One  who  can   maintain   peace   of   mind   is    happy)
"   ผู้ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข   "
(Happy   is   he   who   has   killed   his   own   anger)
"   คนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร   "
(Through   perseverance   comes   liberation)
                   
Among   them   but   not   of   them
"   อยู่ท่ามกลางพวกเขาแต่หาใช่พวกเขาไม่  "
                   
      ลูกดีเป็นศรีสง่าหน้า        
      ญาติวงศ์พงศาก็ผ่องใส        
      แม้นญาติสนิทมิตรสหายที่ใกล้ไกล      
      ก็พอใจสรรเสริญเจริญพร…..      

 

        ยอดนักสู้        
    เมื่อชีวิตผิดหวังอย่านั่งท้อ  จงรีบต่อสู้เถิดจะเกิดผล  
    ผิดเป็นครูรู้แก้ให้แก่ตน   เกิดเป็นคนต้องต่อสู้จึงอยู่ดี
      ก้าวต่อไป…………ก้าวต่อไป……….อย่าได้หยุด    
    แม้สะดุดล้มลงไปอย่าใจฝ่อ เป็นนักสู้ต้องสู้ซิอย่ารีรอ
      อย่าย่อท้อหนทางยาวที่ก้าวไป    
      โน้นจุดหมายปลายทางอยู่ข้างหน้า    
    จะเหิรฟ้าข้ามเขาเอาให้ได้ มิหวั่นพลาด มิหวั่นแพ้ มิหวั่นภัย  
      มิหวั่นใจ…………มิหวั่นจิต………..สักนิดเดียว…..!!!!!  
                   
        ยิ้มได้   เมื่อถูกเยาะ    
        หัวเราะ   เมื่อถูกเย้ย    
        วางเฉย เมื่อถูกชม    
                   
      "  ยิ้มได้เมื่อภัยมา          ไม่โสกาเมื่อทุกข์มี   "  
                   
ผู้มีปัญญามาก    ก็เห็นความจริงในชีวิต   มาก
ผู้มีปัญญาน้อย    ก็เห็นความจริงในชีวิต   น้อย
                   
  [ ความร้อนอบอ้าวจะมาก่อนฝน        
      ความลำบากยากจน  จะมาก่อนความสุข    
  [ ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมปรารถนา      
      การรู้จักทำใจเมื่อไม่สมปรารถนาต่างหากเป็นความสุข
                   
"….มีดไม่ลับก็ไร้คม        สมองไม่อบรมก็ไร้ปัญญา……"

 

        ข้อคิดสะกิดใจ        
    คนฉลาดระวังคำพูดของตน          
  คนโง่เท่านั้น แฉทุกอย่างที่ตนรู้ออกมาหมดซึ่งมีแต่ความโศกสลด และความยากลำบาก
      บางครั้ง…..การพูดความจริงอย่างหมดเปลือก…..    
      ก็จะเป็นเรื่องที่เลวร้ายเกินกว่าการโกหกเหมือนกัน    
    ฉะนั้น ควรใช้ปัญญาไตร่ตรองอะไรควรพูด   อะไรไม่ควรพูด……….  
    ความจริง   เรื่องจริง พูดออกไปแล้วเดือดร้อนตนเองด้วย   เดือดร้อนผู้อื่นด้วย
        เงียบเสีย………….ไม่พูด………..จะไม่ดีกว่าหรือ…..?????
                   
  ***เกลียดความชั่ว  กลัวความอาย  หมายความเพียร  จงทำแต่ดีอย่าดีแต่ทำ***
                   
            เกิดมาทั้งที เอาดีให้ได้
            จะตายทั้งที ฝากดีเอาไว้
                   
    ***จงดูกิจของตน เร่งขวยขวาย จงเสียดายเวลา อย่าไถล,  
    อย่าประมาท พลาดพลั้ง ระวังใจ จงเชื่อใน "สัจจะธรรม" ล้ำปัญญา ฯ
                   
ทุกอย่างที่ท่านทำ   ทุกสิ่งที่ท่านคิด   ทุกคำที่ท่านพูด
จะถูกบันทึกด้วยเครื่องบันทึกเสียงที่ดีที่สุดในโลก นั่น คือจิตของท่านเอง…!!!!
                   
      ***ยามมีกิ๋ติ้ก ๆ ยามบ่มีพิบตายิบ ๆ ***  
                                    (เวลามีกิน ก็กินเอาๆ ไม่นึกถึงวันข้างหน้าบ้าง ครั้นเวลาไม่มีก็ได้แต่นั่งพริบตาอย่างเดียว)
                   
"  ไม่หยุดไม่ถึงพระ    ไม่ละไม่ถึงธรรม   "
                   
"  จิตที่ฝึกแล้ว   ย่อมนำความสุขมาให้ ถ้าทำบุญช้าไป   ใจจะยินดีในบาป   "

 

พึงรับทำความดี          พึงหักห้ามใจจากบาป
เพราะเมื่อทำบุญช้าอยู่        ใจก็จะยินดีในบาป
        .........................................      
                   
        4  ข้อคติธรรม        
      หนึ่ง ซื่อสัตย์   มัดใจ   จำให้มั่น    
      สอง ข้อนั้น   กตัญญูรู้คุณเขา      
      สาม ทรัพย์ของพวกหมู่อย่าตู่เอา    
      สี่ หูเบา   เชื่อคนง่าย   ร้ายนักเอย    
                   
        ..........................................    
" ปากอย่าไว ใจอย่าเบา
เรื่องเก่าอย่าไปรื้อฟื้น
เรื่องอื่นอย่าไปคิด
กิจที่ชอบในปัจจุบันให้รีบทำ  "
                   
    คนหล๊วกอยู่ตี้เก่า   บ่าเต้าคนง่าวตี้เตียวตาง  
    (คนฉลาดอยู่แต่ที่เก่า  ไม่เท่าคนโง่ที่เดินทาง)  
            หลวงปู่หล้า  ตาทิพย์    
            วัดป่าตึง    
                   
ความทุกข์ที่เกินทน        จะหลอมคนให้ทนทาน      
                   
" พึงระลึกไว้ว่าบางอย่างที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้แปลว่า ถูกต้องตามศีลธรรม "
            อับราฮัม ลินคอล์น  
            รัฐบุรุษแห่งสหรัฐอเมริกา  
            (1809-1865)  

 

        กุศโลบายที่ใช้ได้ทั่วไป   3   ประการ  
      1 จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา      
      2 ค้นหาความดีของเขาเพื่อยกย่อง    
      3 พูดให้ตรงตามปรารถนาของเขา    
                   
      " คนเราจะต้องต่อสู้ และการต่อสู้ที่ถูกต้องจะเป็นฝ่ายชนะ  "
      " จะต้องมีอาวุธด้วยหรือเปล่า " ใครคนหนึ่งถาม  
      " อาวุธมีหลายอย่าง ถ้ารู้วิธีใช้บางครั้งดอกไม้ก็เป็นอาวุธได้
                   
        " ไม่มีอำนาจใดในโลกหล้า    
          ผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญ  
            ไม่มีใครล้ำเลิศน่าเทิดทูน  
                 ประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไป  "
                   
        มงคลชีวิต          
      อย่านอนตื่นสาย   อย่าอายทำกิน    
      อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา    
      อย่าเสวนาคนชั่ว อย่ามั่วอบายมุข    
      อย่าสุกก่อนห่าม   อย่าพล่ามก่อนทำ  
      อย่ารำก่อนเพลง   อย่าข่มเหงผู้น้อย  
      อย่าคอยแต่ประจบ อย่าคบแต่เศรษฐี  
      อย่าดีแต่ตัว   อย่าชั่วแต่คนอื่น    
      อย่าฝ่าฝืนกฏระเบียบ อย่าเอาเปรียบสังคม  
      อย่าชื่นชมคนผิด อย่าคิดเอาแต่ได้    
      อย่าใส่ร้ายคนดี   อย่ากล่าววจีมุสา    
      อย่านินทาพระเจ้า อย่าขลาดเขลาเมื่อมีทุกข์  
      อย่าสุขจนลืมตัว   อย่าเกรงกลัวงานหนัก  
      อย่าพิทักษ์พาลชน อย่าลืมตนเมื่อมั่งมี…  

 

"  ไม่หลงโลกแล้วอย่าหลงธรรม        จงรู้โลกและรู้ธรรม   "
                   
                   
      คุณสมบัติผู้นำ      
 
"  ปัญญา     สัจจะ     เมตตา     กล้าหาญ     เข้มงวด   "
            ซุนวู      
            จากตำราพิชัยยุทธ      
                   
        โคลนเกิดจากน้ำ      
          เอาน้ำนั่นแหละล้างโคลน  
        ทุกข์เกิดจากใจ      
          เอาใจนั่นแหละล้างทุกข์  
                   
        คิด ก่อน พูด      
        พูด แล้ว ทำ      
        ทำ หลัง คิด      
        คิด ก่อน ทำ      
        ทำ แล้ว พูด      
        พูด หลัง คิด      
          ส.ค.ส.พระราชทาน ปี 2540    
                   
                   
  ความเพียร   เป็นสมบัติ ของนักสู้    
  ความรู้     เป็นสมบัติ ของนักปราชญ์    
  ความฉลาด   เป็นสมบัติ ของนักขบคิด    
  ความเป็นระเบียบทุกชนิด เป็นสมบัติ ของคนดี    

 

    .....ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละราช    
    อำนาจ อันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิม    
    ให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่    
    ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้า    
    ให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะ เพื่อใช้    
    อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาด และโดยไม่      
    ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร..........      
        พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว    
สัตว์ทั้งหลาย  มีกรรมเป็นของตัว  มีกรรมเป็นตัวให้กำเนิด
มีกรรมเป็นตัวเกี่ยวข้อง  มีกรรมเป็นที่พึ่ง
สัตว์ทั้งหลาย  ทำกรรมใดไว้  ดีหรือชั่วก็ตาม  จักได้รับผลกรรมนั้นแน่นอน
" พุทธภาษิต " 
           
        ความจริง  พอกิน  พอใช้  พออยู่  รู้พอย่อมสงบ
        มนุษย์หยุดนิ่งไซร้  ความจริงย่อมเกิด  
        ถ้าท่านยังไม่หยุด  ท่านยังไม่มีโอกาสพบความจริง
            คติธรรมของ สมเด็จโต  พรหมรังสี  
            วัดระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพฯ  
                   
การให้ธรรมยิ่งกว่าการให้ทั้งปวง
แต่ยิ่งกว่าการให้ธรรม คือการรับธรรมและปฏิบัติธรรม
ได้เป็นผู้มีธรรมเป็นของตนจริง
" สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช "
                   
" พูดให้เขารักยากนักยากนาน  พูดให้เขาด่าว่าง่ายนิดเดียว "
               
*ผู้ใดสำรวมปาก พูดด้วยปัญญา ไม่ฟุ้งซ่าน และแสดงเหตุผล ถ้อยคำของผู้นั้นไพเราะ*

 

                   
      ข้อเตือนใจ        
        CCC        
    เมื่อไม่เรียนใยเล่าเจ้าจะรู้      
    เมื่อไม่ดูใยเล่าเจ้าจะเห็น      
    เมื่อไม่ทำใยเล่าเจ้าจะเห็น      
    ก็ยากเข็ญขัดสน จนปัญญา.      
                   
" ความรักความอบอุ่นในครอบครัว ก็พังพินาศได้ เพราะ....การพนัน "  
                   
      อย่าทำสิ่งที่ดี ในทางที่ผิด        
      จงทำสิ่งที่ดี ในทางที่ถูก        
                   
    **อย่าลืมว่า....วิชาเป็นอำนาจ   มารยาทเป็นเสน่ห์    
                   
    มนุษย์ต้องคอยสำรวจตนเองเสมอ      
      เพื่อจักได้ดำเนินชีวิตตามครรลองคลองธรรม  
    เมื่อกระทำแต่ความดีงามแล้วไซร้        
      ไฉนจัก ไม่ได้รับความดีอันเป็นผลเล่า    
                   
      ''''''''        
    ความกังวลใจ คือ ศัตรูของชีวิต         
      อดีต คือ ความฝัน        
        อนาคต คือ ความไม่แน่นอน    
    ปัจจุบัน....เท่านั้นที่เราจะแก้ไขได้ไม่มีใครสร้าง    
    ความเดือดร้อนให้แก่เราได้นอกจากตัวเราเอง...    

 

    K ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้        
        ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี      
          เป็นคนอาภัพอัปโชคที่สุด  
                   
    J ยินดีในสิ่งที่ตนได้        
        พอใจในสิ่งที่ตนมี      
          เป็นคนโชคดีที่สุด    
                   
    L มัวเมาในสิ่งที่ตนได้        
        หลงใหลในสิ่งที่ตนมี      
          คือการสร้างเรือนจำขังตัวเอง  
                   
    J เห็นโทษในสิ่งที่ตนได้        
        เห็นภัยในสิ่งที่ตนมี      
          คือความเป็นอิสระในโลก  
                   
  RR อย่าพยายามทำคนอื่นให้เหมือนใจเรา      
      เพราะเราก็ทำให้เหมือนใจคนอื่นไม่ได้    
                   
  RR อย่าทำตัวเป็นผู้รับฝ่ายเดียว        
      จงทำตัวเป็นผู้ให้ด้วย        
            PPP    
  RR อย่าทำตัวให้เด่นกว่างาน          
      จงพยายามทำงานให้เด่นกว่าตน      
                   
  RR อย่าทำบ้านให้แข็งแรงกว่าพื้นฐาน        
      จงทำพื้นฐานให้แข็งแรงกว่าบ้าน      

 

  RR อย่าพยายามทำสิ่งที่ได้ให้กับใจ        
      จงพยายามทำใจให้เท่ากับสิ่งที่ได้      
                   
  @@ ถ้าชนะด้วยอาวุธ   จะสิ้นสุดด้วยความแค้น    
      ใช้ธรรมะชนะแทน   ความขุ่นแค้นจะหายไป