หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ปริศนา

1.   ปัญหาข้อนี้มีชื่อว่า ระบบ  "ฉุดฉัน  ฉันก็ฉุด"

จากรูปจะเห็นว่ามีเรือลำหนึ่งลอยอยู่ในน้ำ  เรือนี้มีกังหันอยู่ด้านบน  ต่อแกนไปถึงใบพัดในน้ำ  โดยจัดให้มีแรงเสียดทานน้อยมาก  ถ้าลมพัดจากซ้านไปขวาดังรูปเรือจะแล่นทางทิศไหน  ทวนลมหรือ  ตามลม ?

เฉลย

       เรือจะแล่นทวนลม  ถ้าลมพัดจากซ้ายไปขวา  เรือจะแล่นจากขวาไปซ้าย  คำอธิบายเรื่องนี้คือ   ถ้าลมพัดด้วยความเร็ว  v   ผ่านกังหันแล้วมีความเร็ว  v  กังหันจะรับพลังงานไว้  (v2  -  v21)  หน่วย  เช่นลมพัดด้วยความเร็ว  5  หน่วย  ผ่านกังหันแล้วมีความเร็ว  4   หน่วย   พลังงานที่กังหันรับไว้จะเป็น  (52 - 42)  =  9   หน่วย   ในขณะที่โมเมนตัมลดลง  ( 5-4 )  =   1   หน่วย   ก่อให้เกิดแรงฉุด  (drag)  มีทิศจากซ้ายไปขวา  1   หน่วยด้วย

     พลังงาน  9   หน่วย   ถ้าถ่ายทอดไปให้ใบพัดซึ่งอยู่ในน้ำก่อให้เกิดความเร็ว  u2   โดยที่    u22  =  9   หรือ  u2  =   3   หน่วย  การเปลี่ยนโมเมนตัม  =   3   หน่วยด้วย   ซึ่งทำให้เกิดแรงขับ  (Trust)   =   3   หน่วยมีทิศจากขวาไปซ้าย

      ฉะนั้น  แรงกระทำต่อเรือรวม  =  3-1   =   2   หน่วย  ขับเรือให้แล่นทวนลม  ใครไม่เชื่อ  ขอให้ทำการทดลองดู   เอาพัดลมเป่าเรือ   เรือจะแล่นเข้าหาพัดลม

 

 

1   2    3    4   5    6  7

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา