หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ปริศนา

2.  ชายคนหนึ่งพยายามจะยกตัวเองและฐานที่เขายืนซึ่งแขวนติดกับรอกขึ้นให้พ้นพื้น  มีทางเป็นไปได้หรือไม่?

เฉลย

     มีการทดลองดังรูป   เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีการยกวัตถุรวมทั้งตัวเองขึ้นไปโดยใช้รอก  ปรากฎผลว่า   ยกพ้นพื้นได้   คนมีน้ำหนัก  Mg   ดึงเชือกด้วยแรงดึง  T   ก่อให้เกิดแรงดึง  T   ในเส้นเชือกที่พาดผ่านรอก  น้ำหนักฐานที่เขายืนทั้งหมดคือ  mg   ขณะทีเขาดึงขึ้นด้วยเแรง  T   จากกฎข้อที่  3   ของนิวตันเขาก็ผลักฐานด้วยแรง  T  ด้วยฉะนั้น  แรงดึงขึ้นคือ  T + T  = 2T  แรงดึงคือ   mg  +  Mg  +  T  นั่นคือ   T   =  mg +  Mg   หมายความว่า  ถ้าคนๆนี้ดึงด้วยแรงดึงมากกว่า  น้ำหนักตัวเขารวมกับฐาน  ที่เขายืนรวมกัน   เขาจะยกตัวเขารวมทั้งฐานพ้นพื้นได้

     จากการทดลองคนหนัก  85   กิโลกรัม  ยกตัวเขากับฐานหนัก  40   กิโลกรัมขึ้นได้

 

 

1   2    3    4   5    6  7

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา