หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ปริศนา

3.  ถ้าผูกเชือกแขวนหนังสือไว้โดยผูกเชือกอีกด้านลงข้างล่าง แล้วใช้มือดึงเชือกล่าง  การดึงแรงๆเร็วๆ  กับดึงช้า  เชือกเส้นไหนจะขาดในการดึง  2  แบบนั้น  ?

เฉลย

     การดึงเชือกเส้นล่างช้าๆ  เชือกเล้นบนจะขาด   การดึงเร็วๆ  เชือกเส้นล่างจะขาด  นี่เป็นเหตุผลเรื่อง  ความเฉื่อยของวัตถุ   การดึงช้าๆ  เชือกเส้นบนต้องรับทั้งน้ำหนักหนังสือและแรงดึง  ซึ่งจะทำให้ขาดได้  การดึงเร็วๆ  นั้นหนังสือจะอยู่ในลักษณะที่มีความเฉื่อย  การส่งแรงผ่านไปนั้นยาก   เชือกเส้นล่างจึงขาด

 

 

1   2    3    4   5    6  7

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา