หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

คำถาม 6  ข้อต่อไปนี้เป็นข้อมูลของกระสวยอวกาศขณะทีทะยานขึ้นจากฐาน       

     จุดปล่อยหรือจุดกำเนิดตั้งต้นอยู่ที่ฐานด้านล่าง   ส่วนจุดอ้างอิงเป็นจุดที่แต้มไว้ในรูปด้านข้างซ้ายบนของกระสวยอวกาศ  เก็บข้อมูลโดยการวัดตำแหน่ง   ความเร็ว   บนแกน  x  และ  y   และวาดกราฟเทียบกับเวลา

    

ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.  ในช่วงระยะเวลา  6.4  วินาที  กระสวยอวกาศ

a)   วิ่งในแนวดิ่งอย่างเดียว

b)  วิ่งไปช้าๆในแนวระดับ

c)  มีความเร่งเกิดขึ้นในแนวระดับเท่านั้น

d)  ความเร็วในแนวดิ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่คงที่

2.  ณ  เวลา  t =0    ระยะทางอ้างอิงวัดจากจุดกำเนิดเป็นกี่เมตร

a)  102.4 

b)  0 

c)   73.2  

d)   71.53

3.  จากกราฟ  y   กับ  t   ความเร็วในแนวดิ่งของกระสวยอวกาศ

a)  ในช่วงระยะเวลา  6.4  วินาทีคงที่

b)  เพิ่มขึ้นในอัตรายกกำลังสอง

c)  ลดลงในอัตรายกกำลังสอง

d)  เพิ่มขึ้นในอัตราไม่สม่ำเสมอ

4.  วาดกราฟ  vy  กับ  t   และถ้ากำหนดให้  ay   ประมาณคงที่ ความเร่งในแนวดิ่งควรจะเป็นกี่เมตรต่อวินาที 2

a)  -9.81 

ิb)  ศูนย์

c)  3.8

d)  13.6

ดูหน้าถัดไป  

 

1   2    3

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา