หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ข้อมูลของกระสวยอวกาศ

ยานอวกาศเริ่มพุ่งขึ้นเมื่อเวลา  t = 0

5.  จากข้อมูล  ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง  ที่  t  =  6.40  วินาที  เป็น

a)  23.7   m/s    83.4 องศา   ขึ้นในระนาบ xy

b)  23.588   m/s    90 องศา   ขึ้นในระนาบ xy

c)   2.743   m/s    6.6 องศา   ขึ้นในระนาบ xy

d)   26.33   m/s    90 องศา   ขึ้นในระนาบ xy

 

6.  เส้นทางการลงจอดของกระสวยอวกาศ  เริ่มต้นร่อนจากระดับความสูง  155000  ฟุต  ด้วยความเร็ว  9  มัค  เท่ากับ 9  เท่าของความเร็วเสียง   ( 3 km/s)  จนไปแตะพื้นที่รันเวย์ด้วยความเร็ว  346  km/h   (215 ไมล์/ชั่วโมง)   เฟสสุดท้ายของการบินคือจุดเริ่มต้นที่กระสวยอวกาศตั้งลำเพื่อเตรียมตัวลงจอด อยู่ที่ระดับความสูง   13365  ฟุต  ที่ความเร็ว  682  km/h   ใช้ระยะจากเฟสสุดท้ายถึงแตะพื้นรันเวย์  86.0  วินาที  จงคำนวณหาความเร่งในแนวสัมผัสในช่วงระยะเวลานี้

เฉลยอยู่ในหน้าถัดไป   

 

1   2    3

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา