หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ไฟฟ้าสถิต

ความนำและประวัติความเป็นมาของวิชาไฟฟ้าสถิต

    ในชีวิตประจำวันของเรา  เราพบปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าสถิตอยู่เสมอ  เช่น  ถ้าเราใช้ปกพลาสติกที่หุ้มหนังสือถูกับโต๊ะไปมาหลายๆ ครั้งแล้วนำมือเข้ามาใกล้ๆ ปกพลาสติกนี้ จะรู้สึกว่าขนเล็ก ๆ ที่มือลุกชันขึ้นได้  ซึ่งปรากฏการณ์อย่างเดียวกันนี้จะเกิดได้เมื่อเรานำมือเข้าไปใกล้จอโทรทัศน์ที่เพิ่งปิดใหม่ ๆ  ในฤดูหนาวเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราหวีผม  เส้นผมมักจะชูตามหวีมาด้วยเสมอ คล้าย ๆ กับว่าหวีพลาสติกดูดเส้นผมออกมา  ความจริงปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นมนุษย์พบมานานแล้วเท่าที่มีการบันทึกไว้เริ่มมาตั้งแต่ 600 ปีก่อนคริสตศักราชหรือราว ๆ สมัยพุทธกาลนั่นเอง    นักปราชญ์ชาวกรีกชื่อธาลีสแห่งเมืองมิเลตุล (Thales of Miletus) 

 สังเกตว่าเมื่อเขาหยิบแท่งอำพันจากบนโต๊ะมาถูกับเสื้อคลุมซึ่งทำด้วยขนสัตว์ของเขา  แท่งอำพันย่อมจะมีประกายวาวกว่าเดิมเป็นธรรมดา แต่เมื่อเขาวางแท่งอำพันไว้บนโต๊ะดังเดิม  เศษวัสดุต่าง ๆ  เช่น เศษไม้เล็ก ๆ ต่างก็วิ่งเข้ามาเกาะแท่งอำพันนั้นได้เอง  เขาทดลองถูอีกหลายครั้งจึงแน่ใจว่านั่นเป็นความจริง  ไม่ใช่ภาพลวงตา  ธาลีสเรียนรู้ว่าถ้าเอาอำพันถูกับผ้าขนสวัตว์แล้วแท่งอำพันจะดูดวัตถุเบา ๆ ได้  เวลาผ่านไปอีกประมาณ 2000 ปี 

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

การค้นพบของธาลีส

วิลเลียม กิลเบิร์ต

ออตโต ฟอนเกอริค

คูลอมบ์

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา