หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

หมุนรอบโลกได้

     เราพิสูจน์ได้ว่า   การโคจรของมวลสามารถหมุนรอบโลก ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง    

a)  มวลตกลงภายใต้แรงโน้มถ่วงเป็นระยะ h  ได้ระยะในแนวระดับ L  b)  ถ้าเรายิงมวลให้มีความเร็ว ในระยะเวลาหนึ่งโดยมีระยะการตกเท่ากับ h ถ้ามีความพอดีกับส่วนโค้งของโลก มวลสามารถโคจรรอบโลกได้

    จากรูปแสดงส่วนโค้งของโลก  เมื่อมวลวิ่งไปในแนวระดับ  มันจะตกลงมาเป็นระยะ  ตามแรงดึงดูดของโลก

จากกฎของพิธาโกรัส

( r + h )2   =   r2 + L2

r2 + 2rh + h2  =   r2 + L2

2rh + h2  =   L2

      เนื่องจากโลกมีขนาดใหญ่  ดังนั้น  จึงมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับรัศมีของโลก  และถ้ายกกำลังสอง  h2  ยิ่งมีค่าน้อยลงไปอีก  เมื่อเทียบกับ  ค่า  2rh  ( r  มีค่ามาก)   เราสามารถตัดเทอม  h2   ทิ้งไปได้  จะได้

2rh  =  L

และ

ดาวหางฮัลเลย์ ปรากฎขึ้นในปี  1985  เนื่องจากแรงโน้มถ่วง   ทำให้ดาวหางโคจรเป็นรูปวงรีรอบดวงอาทิตย์  เราสามารถเห็นดาวหางนี้โคจรมาใกล้โลกทุกๆ  75  ปี

    สมมติให้มวลเคลื่อนที่เป็นระยะ  ในเวลา  1 วินาที   และในเวลาเดียวกันนี้  มวลถูกแรงดึงดูดของโลกทำให้ตกมาในแนวดิ่งเป็นระยะ จากสูตรพื้นฐานที่ว่า

แทน  r  =  rO  =   รัศมีโลก  จะได้

    หมายความว่า ถ้าเรายิงมวลด้วยความเร็ว  7.9  กิโลเมตรต่อวินาที  หรือ  18 x 103  ไมล์ต่อชั่วโมง   มวลสามารถโคจรรอบโลกได้ ค่านี้เป็นเป็นความเร็วต่ำสุดที่เป็นไปได้  โดยมวลจะตกลงในแนวดิ่งวินาทีละ  4.9  เมตร สอดคล้องกับส่วนโค้งของโลกพอดี

    การที่มวลโคจรรอบโลกได้ก็เพราะว่า   FG  =  FC  คือ  แรงโน้มถ่วงมีค่าเท่าก้บแรงสู่ศูนย์กลางพอดี    เราสามารถคำนวณหาความเร็วของมวลที่โคจรรอบโลกได้โดยใช้สูตร

ย้ายข้างจะได้

 

1. กฎของจักรวาล

2. กฎการเคลื่อนที่ของดวงดาว

3. นิวตันพิสูจน์กฎของเคปเลอร์

4. วงโคจรของดาวเทียม

5. หมุนรอบโลกได้

6. หมุนรอบดาวดวงอื่นก็ได้

7. อพอลโล 8

8. การเดินทางของอพอลโล 8

9. อพอลโล เข้าสู่วงโคจรรอบดวงจันทร์

10. ทะเลแห่งความสงบ

11. วีรบุรุษของชาติ

12. การทดลองกฎข้อที่หนึ่งและสามของเคปเลอร์

13. การทดลองกฎข้อที่สองของเคปเลอร์

14. ดาวอังคารแผ่นดินนี้เราจอง

15. รูปดาวอังคารและวีดีโอยานสำรวจโรเวอร์

16. วีดีโอการสำรวจของโรเวอร์

17. ระบบสุริยะ

18. แบบฝึกหัดกฎของเคปเลอร์

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน