หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

หมุนรอบดาวดวงอื่นก็ได้

 เพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นมวลที่มากที่สุดในสุริยะจักรวาล  วัดได้ประมาณ 99.9 %  ของมวลทั้งหมด   จากสูตรที่ว่า    ยิ่งวงโคจรไกลมาก  ความเร็วจะยิ่งน้อยลง

     จากรูปเป็นวงโคจรแบบวงกลมรัศมี  r   เป็นไปตามสมการ

   ใช้ได้กับดาวเคราะห์ทุกดวงในสุริยะจักรวาลที่หมุนอยู่รอบดวงอาทิตย์  ย้อนกลับมาดูดาวเทียมหมุนรอบโลก  ถ้ามันวิ่งออกไปในแนวระดับด้วยความเร็ว  vO  มวลสามารถโคจรเป็นวงกลมรอบโลกได้  แต่ถ้าความเร็วน้อยกว่า  vO ดาวเทียมจะเคลื่อนที่เป็นวงรี    แต่ถ้าความเร็วในแนวระดับมากกว่า vO   แต่น้อยกว่า    มวลจะเริ่มต้นเคลื่อนที่เป็นวงโคจรแบบพาราโบลา  คือถ้าความเร็วมากกว่า   มวลจะเคลื่อนที่หลุดออกจากวงโคจรของโลก  และเป็นวงโคจรแบบไฮเปอร์โบลาแทน

ตัวอย่าง   จงคำนวณหาความเร็วน้อยสุดที่ยานอวกาศ สามารถโคจรเป็นวงกลมรอบโลกได้

วิธีทำ     จากสูตร

vO  =  7.9 x 103  m/s

 ตัวอย่าง   จงคำนวณหาระยะความสูงวัดจากผิวโลกเมื่อดาวเทียมโคจรอยู่ที่วงโคจรคงที่

วิธี่ทำ    จากสูตร

r  =  (7.544 x 1022  m3)1/3   =  42.25 x 106 m

จะได้   h  =  r - rO  =   3.59 x 107 m  = 5.6 ro  = 22x 103  ไมล์

วัดจากเส้นศูนย์สูตร   และเราสามารถคำนวณหาความเร็วได้จากสูตร

vo  =  3.1 x 103  m/s

หรือ  6.9 x 103    ไมล์ต่อชั่วโมง  ดาวเทียม  syncom II  เป็นดาวเทียมดวงแรกที่เข้าสู่วงโคจรคงที่ ในเดือนกรกฎาคม  1963

 

 

1. กฎของจักรวาล

2. กฎการเคลื่อนที่ของดวงดาว

3. นิวตันพิสูจน์กฎของเคปเลอร์

4. วงโคจรของดาวเทียม

5. หมุนรอบโลกได้

6. หมุนรอบดาวดวงอื่นก็ได้

7. อพอลโล 8

8. การเดินทางของอพอลโล 8

9. อพอลโล เข้าสู่วงโคจรรอบดวงจันทร์

10. ทะเลแห่งความสงบ

11. วีรบุรุษของชาติ

12. การทดลองกฎข้อที่หนึ่งและสามของเคปเลอร์

13. การทดลองกฎข้อที่สองของเคปเลอร์

14. ดาวอังคารแผ่นดินนี้เราจอง

15. รูปดาวอังคารและวีดีโอยานสำรวจโรเวอร์

16. วีดีโอการสำรวจของโรเวอร์

17. ระบบสุริยะ

18. แบบฝึกหัดกฎของเคปเลอร์

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน