หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

เครื่องตะบันน้ำกับ

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า

บทนำ

    คุณเคยสงสัยไหมว่า ตัวเก็บประจุทำงานอย่างไร   และ เครื่องตะบันน้ำทำงานอย่างไร   ทั้งสองมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องในลักษณะใด ฟิสิกส์ราชมงคลจะบอกเล่าความสัมพันธ์นี้ให้ทราบในหน้าถัดไป

เครื่องตะบันน้ำ

ตัวเก็บประจุ

อ. บัญญัติ  นิยมวาส เขียน

1. บทนำ

2. ปั๋มน้ำที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

3. ความเป็นมาของปั๊ม

4. การออกแบบในยุคแรก

5. หลักการทำงาน

6. ขั้นตอนการทำงาน

7. ตัวเก็บประจุ

8. หน่วยของตัวเก็บประจุ

9. ปัจจัยที่มีผลต่อตัวเก็บประจุ

10. การต่อตัวเก็บประจุ

11. การทำงานของตัวเก็บประจุ

12. การเปรียบเทียบ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน