หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ชิพ

    ภาพข้างล่างนี้  เป็นภาพขยายตัวของวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กที่อยู่ในชิพ  ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง  ทำหน้าที่ควบคุมแนวทางการแสดงผลของคอมพิวเตอร์และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย  ขดลวดที่บริเวณรอบๆ  ขอบของชิพนั้น  เชื่อมต่อกับชิพอื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์

ภาพของชิพ  มีขนาดขยายประมาณ 7 เท่า

      ชิพมีขนาดเล็กมาก  เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมากไว้ในคอมพิวเตอร์ได้  ขนาดที่เล็กช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น  เนื่องจากส่งผ่านข้อมูลทางไฟฟ้าระหว่างชิพไม่ต้องเดินทางไกล  ชิพในคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องจักรกลขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในขณะนี้มากที่สุด

ผิวของชิพ  มีขนาดขยาย  3,100 เท่า  ที่เห็นเป็นจุดสีส้มๆคือฝุ่น

ชูศิลป์  อัตชู  และวนิดา แปล ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

1. เครื่องจักรกลขนาดเล็ก 

2. ชิพ

3. ตรวจจับอุบัติเหตุ

4. เครื่องยนต์ขนาดเล็ก

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน