หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

เทคโนโลยีเรื่องปฎิกิริยาเร่ง

      การสังเคราะห์สารเคมีด้วยปฏิกิริยาเร่งโดยตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst)  ในระดับอุตสาหกรรมนั้นเกิดขึ้นมานานแล้ว  แต่ในการผลิตสารเคมีโดยนาโนเทคโนโลยีนั้นเป็นขั้นเริ่มต้นของอุตสาหกรรม ตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนัก  ซึ่งในปัจจุบันได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างมากมาย  ตัวอย่างการผลิตแอลกอฮอล์ (alcohol) จากคีโตน (ketone) โดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นสารประกอบซีโอไลต์ชนิด HZSM5 ได้แสดงปฏิกิริยาการเปลี่ยนอะซีโตน (acetone) ไปเป็นไอโซโพรพานอล(isopropanol) โดยซีโอไลต์ชนิด HZSM5  

ท่อนาโนคาร์บอน

     ได้มีการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน (carbon nanotube) เพื่อเป็นตัวเก็บกักก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซออกซิเจน สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) เพื่อสร้างทรานซิสเตอร์และเพื่อสร้างนาโนอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น  ท่อนาโนคาร์บอนมีสองชนิด คือ ชนิดผนังชั้นเดียว หรือ SWNT (single-walled nanotube) และชนิดผนังหลายชั้น หรือ MWNT (multi-walled nanotube) ท่อนาโนคาร์บอนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาดและมีการจัดวางตัวอะตอมคาร์บอนได้หลายแบบ  ดังได้แสดงไว้ในรูป

 

ท่อนาโนคาร์บอนขนาดต่าง ๆ   ท่อนาโนคาร์บอนปลายปิด (9, 0) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.68 นาโนเมตร

รศ. ดร. วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์ เขียน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. บทนำ

2. นายอิริค เดร็กซ์เลอร์

3. IBM-บนาดจิ๋ว

4. โมเลกุลของน้ำ

5. เล็กกว่าแบคทีเรียอีก

6. นาโนคอมพิวเตอร์

7. โครงสร้างนาโนของ ไอบีเอ็ม

8. นาโนเมคานิก

9. ใหม่จริงหรือ ?

10. เทคโนโลยีเรื่องปฎิกิริยาเร่ง

11. นาโนเทคสำหรับอวกาศ

12. ผลิตภัณฑ์จากนาโน

13. มอเตอร์นาโน

14. เอกสารอ้างอิง

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน