หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ผลิตภัณฑ์จากนาโน

      สิ่งประดิษฐ์โดยนาโนเทคโนโลยีทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและอนาคตจำนวนมาก  การนำไปใช้ประโยชน์และผลิตภัณฑ์จากวัสดุนาโนได้แก่  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  แม่เหล็กอุปกรณ์ออพโตอิเล็กทรอนิกส์ชีวะวิทยาทางการแพทย์  เภสัชกรรมเครื่องสำอาง พลังงาน  กระบวนการทางปฏิกิริยาเร่ง และจากอนุภาคนาโนได้แก่  การขัดเงาทางกลศาสตร์ และเคมี เทปบันทึกข้อมูล แว่นกรองแสง  ตัวพยุงตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเคลื่อนที่ การติดสลากทางชีวะ การเคลือบโดยการนำไฟฟ้า และไฟเบอร์นำแสง

     ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์โดยนาโนเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้แก่ หัวอ่านนาโนสำหรับฮาร์ดไดร์ฟ หัวรับรู้เคลื่อนที่ (automotive sensor) เครื่องตรวจหากับระเบิด บันไดรถยนต์ซึ่งสร้างจาก TPO (thermoplastic olefin) กันชนรถยนต์ สีและสีเคลือบเพื่อป้องกันสนิมและการขีดข่วน  สิ่งเคลือบเพื่อลดแสงสำหรับใช้ในรถยนต์และแว่นกันแดด  เครื่องตัดโลหะ  ลูกเทนนิสชนิดใช้ได้นาน ไม้เทนนิสชนิดเบาและแข็งแรง ฟูกและผ้าชนิดไม่เป็นคราบ สารเชื่อมต่อในการทำฟัน วัสดุแต่งแผลไฟไหม้ หมึก และท่อไอเสียแปลงมลพิษชนิดปฏิกิริยาเร่ง (automobile catalytic converters)

รศ. ดร. วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์ เขียน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. บทนำ

2. นายอิริค เดร็กซ์เลอร์

3. IBM-บนาดจิ๋ว

4. โมเลกุลของน้ำ

5. เล็กกว่าแบคทีเรียอีก

6. นาโนคอมพิวเตอร์

7. โครงสร้างนาโนของ ไอบีเอ็ม

8. นาโนเมคานิก

9. ใหม่จริงหรือ ?

10. เทคโนโลยีเรื่องปฎิกิริยาเร่ง

11. นาโนเทคสำหรับอวกาศ

12. ผลิตภัณฑ์จากนาโน

13. มอเตอร์นาโน

14. เอกสารอ้างอิง

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน