หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

นายอิริค  เดร็กซ์เลอร์

     นาโนเทคโนโลยีเป็นคำที่ได้รับการกล่าวอ้างครั้งแรกในหนังสือชื่อ “เครื่องกลแห่งการสร้างสรรค์” (Machines of creation) เขียนโดย อีริค เดร็กซ์เลอร์ (K. Eric Drexler) ในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเดร็กซ์เลอร์  ได้ทำนายไว้ว่า นาโนเทคโนโลยีจะก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ขนาดจิ๋วจำนวนมากมายในอนาคตทำให้เกิดความมั่งคั่ง  และความร่ำรวยของคนทั่วไป  เดร็กซ์เลอร์ได้ให้ความหมายของนาโนเทคโนโลยีว่าเป็นเทคโนโลยีบนพื้นฐานที่เป็นการจัดการของการกระทำต่ออะตอม  และโมเลกุลเพื่อสร้างโครงสร้างที่สลับซับซ้อน  โดยมีความจำเพาะทางอะตอม

อีริค เดร็กซ์เลอร์  ผู้ก่อตั้งสถาบัน Emeritus of Foresight Institute  ซึ่งเป็นสถาบันเพื่อการพัฒนานาโนเทคโนโลยีโดยไม่หวังผลกำไรตอบแทน  ปัจจุบันเป็นประธานของสถาบันแห่งนี้

รศ. ดร. วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์ เขียน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. บทนำ

2. นายอิริค เดร็กซ์เลอร์

3. IBM-บนาดจิ๋ว

4. โมเลกุลของน้ำ

5. เล็กกว่าแบคทีเรียอีก

6. นาโนคอมพิวเตอร์

7. โครงสร้างนาโนของ ไอบีเอ็ม

8. นาโนเมคานิก

9. ใหม่จริงหรือ ?

10. เทคโนโลยีเรื่องปฎิกิริยาเร่ง

11. นาโนเทคสำหรับอวกาศ

12. ผลิตภัณฑ์จากนาโน

13. มอเตอร์นาโน

14. เอกสารอ้างอิง

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน