หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

IBM-บนาดจิ๋ว

      ปรากฎการณ์สำคัญในงานสิ่งประดิษฐ์โดยนาโนเทคโนโลยีได้แก่  การทดลองฝังอะตอมเซนอน  (Xenon)  บนแผ่นนิเกิลโดยเขียนคำว่า IBM โดย D.M. Eigler และ E.K. Schweizer ซึ่งเป็นนักวิจัยของบริษัท  ไอบีเอ็ม  สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวทำขึ้นในปี พ.ศ. 2533 นับว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์โดยนาโนเทคโนโลยีเป็นชิ้นแรก  สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวได้แสดงในรูป

 

 การทดลองฝังอะตอมเซนอน (Xenon) บนแผ่นนิเกิลโดยเขียนคำว่า “IBM”

หากกล่าวถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอดีต คงต้องกล่าวถึงเทคโนโลยีที่อัศจรรย์ได้แก่  ไมโครเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีประดิษฐ์วัสดุ  อุปกรณ์ขนาดไมโครเมตร  หนึ่งไมโครเมตรเป็นขนาดความยาวหนึ่งในล้านส่วนของ 1 เมตร หรือเท่ากับ 0.000001 เมตร (1*10 เมตร) หรือขนาดที่มองเห็นได้ด้วยกล้องไมโครสโคป (microscope)  ไมโครเทคโนโลยีได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตไมโครชิพ (microchip)  อุปกรณ์แผงวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ในไมโครอิเล็กทรอนิกส์  หรือ  คอมพิวเตอร์ที่ผลิตก่อนปี พ.ศ. 2545 ยังคงใช้งานปัจจุบัน

รศ. ดร. วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์ เขียน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. บทนำ

2. นายอิริค เดร็กซ์เลอร์

3. IBM-บนาดจิ๋ว

4. โมเลกุลของน้ำ

5. เล็กกว่าแบคทีเรียอีก

6. นาโนคอมพิวเตอร์

7. โครงสร้างนาโนของ ไอบีเอ็ม

8. นาโนเมคานิก

9. ใหม่จริงหรือ ?

10. เทคโนโลยีเรื่องปฎิกิริยาเร่ง

11. นาโนเทคสำหรับอวกาศ

12. ผลิตภัณฑ์จากนาโน

13. มอเตอร์นาโน

14. เอกสารอ้างอิง

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน