หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

โมเลกุลของน้ำ

      กฎทางฟิสิกส์ เคมี และชีวะ ส่วนใหญ่ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับโครงสร้างขนาดนาโน  (nanoscale) งานวิจัยทางนาโนเทคโนโลยีจึงแตกต่างไปจากงานวิจัยทางไมโครเทคโนโลยีอย่างมาก นาโนเทคโนโลยีเป็นการศึกษาสสารขนาดอะตอม  หรือโมเลกุลที่แยกเป็นเอกเทศ  และสสารที่เป็นเนื้อสารได้  โมเลกุลเอกเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ  โมเลกุลของก๊าซไฮโดรเจนซึ่งหนึ่งโมเลกุลมีขนาดประมาณ  0.732 นาโนเมตร ซึ่งเป็นความยาวพันธะระหว่างอะตอมไฮโดรเจน ดังแสดงในรูป

  

 ขนาดโมเลกุลของก๊าซไฮโดรเจน (H) จำนวนหนึ่งโมเลกุล

รศ. ดร. วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์ เขียน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. บทนำ

2. นายอิริค เดร็กซ์เลอร์

3. IBM-บนาดจิ๋ว

4. โมเลกุลของน้ำ

5. เล็กกว่าแบคทีเรียอีก

6. นาโนคอมพิวเตอร์

7. โครงสร้างนาโนของ ไอบีเอ็ม

8. นาโนเมคานิก

9. ใหม่จริงหรือ ?

10. เทคโนโลยีเรื่องปฎิกิริยาเร่ง

11. นาโนเทคสำหรับอวกาศ

12. ผลิตภัณฑ์จากนาโน

13. มอเตอร์นาโน

14. เอกสารอ้างอิง

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน