หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

เล็กกว่าแบคทีเรียอีก

      การเปรียบเทียบโมเลกุลขนาด 1 นาโนเมตร  กับขนาดแบคทีเรียขนาด 1 ไมโครเมตร  มดดำขนาด 1 มิลลิเมตร และมนุษย์ขนาด 1 เมตร ได้แสดงในรูป

 

การเปรียบเทียบโมเลกุลระดับนาโนเมตรกับสสารอื่น ๆ

      นาโนเทคโนโลยีแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ มากมาย  หากอิงการพัฒนาของนาโนเทคโนโลยีโดยบริษัท ไอบีเอ็ม  โดยเริ่มงานวิจัยชิ้นแรกเมื่อปี  พ.ศ. 2533  ซึ่งเป็นการฝังอะตอมเซนอนบนแผ่นนิเกิลโดยเขียนคำว่า IBM  จำนวน 35 อะตอม และงานวิจัยอื่น ๆ ที่ได้ดำเนินการแล้ว  ดังนั้นหมวดของนาโนเทคโนโลยีจึงแบ่งได้เป็น  เทคโนโลยีเกี่ยวกับปฏิกิริยาตัวเร่ง  (catalysis) หมวดนาโนทางการแพทย์  (nanmomedicine)  นาโนคอมพิวเตอร์ (nanocomputer) นาโนเทคโนโลยีสำหรับอวกาศ (space) นาโนเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ (business)  นาโนเทคโนโลยีสำหรับเศรษฐศาสตร์  (economics) เป็นต้น  อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายท่านคาดการณ์ว่าอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2557) จึงเป็นยุคของนาโนเทคโนโลยีอย่างแท้จริง

     นาโนเมดิซิน เป็นนาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบเครื่องมือเชิงโมเลกุล (molecular machine systems) เครื่องมือหุ่นยนต์ นาโนทางการแพทย์ (medical nanorobotic devices) สำหรับทำงานและสื่อสารระหว่างคนไข้กับแพทย์ผู้รักษา  ความสามารถการจดจำแหล่งและการเคลื่อนย้ายของโมเลกุลที่สำคัญ การว่องไวต่อสิ่งแวดล้อมของระบบชีวะของมนุษย์  เป็นต้น

รศ. ดร. วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์ เขียน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. บทนำ

2. นายอิริค เดร็กซ์เลอร์

3. IBM-บนาดจิ๋ว

4. โมเลกุลของน้ำ

5. เล็กกว่าแบคทีเรียอีก

6. นาโนคอมพิวเตอร์

7. โครงสร้างนาโนของ ไอบีเอ็ม

8. นาโนเมคานิก

9. ใหม่จริงหรือ ?

10. เทคโนโลยีเรื่องปฎิกิริยาเร่ง

11. นาโนเทคสำหรับอวกาศ

12. ผลิตภัณฑ์จากนาโน

13. มอเตอร์นาโน

14. เอกสารอ้างอิง

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน