หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

นาโนคอมพิวเตอร์

      เป็นคอมพิวเตอร์ที่ผลิตขึ้นจากส่วนประกอบที่มีขนาดในระดับนาโน  ส่วนประกอบได้แก่  กลไก และแผงวงจร  ส่วนประกอบที่สำคัญยิ่งของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือชิพ  ได้แก่ ลวดนำไฟฟ้าสำหรับเชื่อมโยงซึ่งหมายถึง  ลวดนำไฟฟ้านาโน หรือ นาโนวายร์ (nanowire)

      นาโนวายร์ หรือลวดนำไฟฟ้านาโน (nanowire) เพื่อการสร้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดจิ๋ว (microscopicelectronic circuits) ในอนาคต

      มีความเป็นไปได้ว่า สายโปรตีนสามารถใช้เป็นตัวสร้างลวดโลหะขนาดนาโนได้ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันได้มีความพยายามทำวิจัยโดย นักวิจัยทั่วโลก

      การค้นหาวัสดุเพื่อทำลวดนำไฟฟ้านาโนนั้น  มีแนวคิดที่หลากหลาย เช่น การนำเอาวัสดุที่เป็นไพรออน-โปรตีน (prion-protein = PrP)  เคลือบผิวด้วยโลหะทอง ไพรออน-โปรตีนเป็นวัสดุที่แข็งแรงและมีความเหนียวสูงซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยยีส  นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา  และเยอรมัน  เชื่อว่าการจัดเรียงตัวใยโปรตีนนั้นสามารถทำได้ในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การผลิตลวดที่เคลือบด้วยทองหรือเงิน  ซึ่งจะทำให้ได้ลวดนำไฟฟ้านาโนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งในพันของลวดนำไฟฟ้าซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดที่ใช้ในปัจจุบัน  ลวดนำไฟฟ้านาโนต้องเป็นวัสดุมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ  หากวัสดุมีความต้านทานไฟฟ้าสูงจะทำให้ลวดนำไฟฟ้าร้อนและขาดได้ง่าย ลวดนำไฟฟ้านาโนที่ได้จากไพรออน-โปรตีนให้ค่าความต้านทานประมาณ 80 โอห์ม (ohm) ไพรออนโปรตีนได้แสดงไว้ในรูป

 

โมเลกุลของไพรออนโปรตีน

     หมายเหตุ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใยโปรตีนนั้น ประมาณ 100 นาโนเมตร (nanometers) 1 นาโนเมตร เท่ากับหนึ่งในพันล้านของ 1 เมตร (1nm = 1*10 m) เส้นผมของมนุษย์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50,000 – 100,000 นาโนเมตร

รศ. ดร. วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์ เขียน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. บทนำ

2. นายอิริค เดร็กซ์เลอร์

3. IBM-บนาดจิ๋ว

4. โมเลกุลของน้ำ

5. เล็กกว่าแบคทีเรียอีก

6. นาโนคอมพิวเตอร์

7. โครงสร้างนาโนของ ไอบีเอ็ม

8. นาโนเมคานิก

9. ใหม่จริงหรือ ?

10. เทคโนโลยีเรื่องปฎิกิริยาเร่ง

11. นาโนเทคสำหรับอวกาศ

12. ผลิตภัณฑ์จากนาโน

13. มอเตอร์นาโน

14. เอกสารอ้างอิง

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน