หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

โครงสร้างนาโนของ ไอบีเอ็ม

      หลายปีที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการสร้างนาโนวายร์โดยใช้นาโนเทคโนโลยี โครงการสร้างนาโนวายร์ที่ใหญ่โตมาก ได้แก่  โครงการสร้างนาโนวายร์ของบริษัท ไอบีเอ็ม ซึ่งโครงการประกอบ

1.        นาโนอิเล็กทรอนิกส์ (nanoelectronic)

2.        วัสดุนาโน (nanomaterial)

3.        นาโนเมคานิก (nanomechanic)

4.        ไบโอนาโนเทคโนโลยี

5.        การคำนวณทางควอนตัม (quantum computing)

โครงการดังกล่าวสามารถอธิบายพอสังเขปดังนี้

นาโนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

1.        ท่อนาโนคาร์บอน (carbon nanotube)

2.        เครื่องมือเชิงโมเลกุล (molecular device)

3.        นาโนแมกเนติค หรือ แม่เหล็กนาโน (nanomagnetic)

4.        นาโนทรานซิสเตอร์ชนิดสารอินทรีย์ (organic transistor)

5.        นาโนทรานซิสเตอร์ชนิดซิลิกอน (silicon transistor)

6.        ผลึกโฟโตนิก (photonic crystal)

วัสดุนาโน ได้แก่

1.        แบบพิมพ์โคพอลิเมอร์ชนิดไดบล็อก (di-block copolymer templates)

2.        เครื่องกลนาโนชนิดบอตทอมอัป (bottom-upnanomachine)

3.        การประกอบผลึกนาโน (nanocrystal assemblies)

4.        ลวดนำไฟฟ้า (quantum wire)

5.        กล้องขยายอิเล็กตรอนชนิดความต่างศักย์สูงพิเศษ UHV-TEM (Ultra-High-Voltage-Transmission Electron Microscope)

รศ. ดร. วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์ เขียน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. บทนำ

2. นายอิริค เดร็กซ์เลอร์

3. IBM-บนาดจิ๋ว

4. โมเลกุลของน้ำ

5. เล็กกว่าแบคทีเรียอีก

6. นาโนคอมพิวเตอร์

7. โครงสร้างนาโนของ ไอบีเอ็ม

8. นาโนเมคานิก

9. ใหม่จริงหรือ ?

10. เทคโนโลยีเรื่องปฎิกิริยาเร่ง

11. นาโนเทคสำหรับอวกาศ

12. ผลิตภัณฑ์จากนาโน

13. มอเตอร์นาโน

14. เอกสารอ้างอิง

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน