หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

นาโนเมคานิก

      เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาจาก ไมโครเมคานิก (micromechanic) เป็นการสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลในอนาคตโดยคาดว่าสามารถจัดเก็บข้อมูลด้วยความหนาแน่น หลายร้อย Gb (gigabyte) ต่อตารางนิ้ว  ในปัจจุบันอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลได้สูงสุดประมาณ 70 Gb ต่อตารางนิ้วเท่านั้นนาโนเทคโนโลยีสามารถแบ่งหัวข้อตามงานประยุกต์ได้ดังนี้

 • ความต้านทานแม่เหล็กขนาดยักษ์โดยวัสดุที่เป็นผลึกนาโน (nanocrystalline)

 • การเคลือบแบบนาโนเลเยอร์ (nanolayer) สำหรับการเคลือบแข็ง

 • การกระจายแบบออฟโตอิเล็กทรอนิกส์

 • หัวตรวจวัดทางชีวะ และเคมี

 • ระบบก้าวหน้าในการส่งผ่านตัวยา

 • การขัดเงาทางกลศาสตร์เคมีด้วยส่วนผสมของอนุภาคนาโน

 • รังสีเลเซอร์แบบใหม่

 • ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดโครงสร้างนาโน

 • ระบบแผงวงจรบนชิพ

 • ท่อนาโนคาร์บอน (carbon nanotube)

 • อนุภาคนาโนสำหรับใช้เป็นวัสดุเสริมแรง

 • กำแพงความร้อน

 • ระบบอิงค์เจต

 • ส่วนสำหรับบันทึกข่าวสาร

 • วัสดุกรองโมเลกุล

 • เครื่องมือตัดวัสดุที่มีความแข็งสูง

โครงสร้างลวดนำไฟฟ้านาโน

        ลวดนำไฟฟ้านาโนเป็นลวดไฟฟ้าที่ใช้ในแผงวงจรไฟฟ้านาโน หรืออุปกรณ์ขนาดจิ๋วอื่น ๆ โดยเป็นวัสดนำไฟฟ้าที่มีขนาดนาโน เช่น  ลวดเงินนาโน (silver nanowire) หรือลวดไฟฟ้านาโนชนิดโลหะเงิน  ทำขึ้นได้หลายวิธี  ได้แก่  การทำโดยวิธีการรวมตัวอะตอมของโลหะเงินบนแบบพิมพ์ที่เป็นท่อนาโนชนิดต่าง ๆ เช่น ท่อนาโนชนิด CHQ

รศ. ดร. วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์ เขียน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. บทนำ

2. นายอิริค เดร็กซ์เลอร์

3. IBM-บนาดจิ๋ว

4. โมเลกุลของน้ำ

5. เล็กกว่าแบคทีเรียอีก

6. นาโนคอมพิวเตอร์

7. โครงสร้างนาโนของ ไอบีเอ็ม

8. นาโนเมคานิก

9. ใหม่จริงหรือ ?

10. เทคโนโลยีเรื่องปฎิกิริยาเร่ง

11. นาโนเทคสำหรับอวกาศ

12. ผลิตภัณฑ์จากนาโน

13. มอเตอร์นาโน

14. เอกสารอ้างอิง

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน