หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ใหม่จริงหรือ ?

      ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ในบางเรื่องของนาโนเทคโนโลยีไม่ใช่ของใหม่  ตัวอย่างเช่น  เทคโนโลยีการถ่ายภาพ  และเทคโนโลยีในเรื่องปฏิกิริยาเร่ง  ส่วนนาโนเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องใหม่ในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2547)  ได้แก่ ชิพคอมพิวเตอร์ชนิดเพนเซียมโปรเซสเซอร์  (Pentium IV) และเซนติโน (centino) ของบริษัท อินเทล เป็นชิพที่มีขนาดน้อยกว่า 100 นาโนเมตร สำหรับแนวโน้มและการพัฒนานาโนเทคโนโลยีอย่างมากมายในประเทศสหกรัฐอเมริกา  โดยคาดว่าปี พ.ศ. 2557 คงเป็นยุคนาโนเทคโนโลยีอย่างแท้จริง  สำหรับผังแสดงการพัฒนานาโนเทคโนโลยีแสดงไว้ในรูป

 

แสดงการพัฒนานาโนเทคโนโลยีจากอดีตถึงอนาคต

รศ. ดร. วิทยา  เรืองพรวิสุทธิ์ เขียน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. บทนำ

2. นายอิริค เดร็กซ์เลอร์

3. IBM-บนาดจิ๋ว

4. โมเลกุลของน้ำ

5. เล็กกว่าแบคทีเรียอีก

6. นาโนคอมพิวเตอร์

7. โครงสร้างนาโนของ ไอบีเอ็ม

8. นาโนเมคานิก

9. ใหม่จริงหรือ ?

10. เทคโนโลยีเรื่องปฎิกิริยาเร่ง

11. นาโนเทคสำหรับอวกาศ

12. ผลิตภัณฑ์จากนาโน

13. มอเตอร์นาโน

14. เอกสารอ้างอิง

 

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน