หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

นาโนเทคโนโลยี

    ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถเลือกจับอะตอม และโมเลกุลเฉพาะตัว (กลุ่มของอะตอม)  ได้แล้วเคลื่อนย้ายมันไปโดยรอบได้    นั่นหมายความว่า ในอนาคตเป็นไปได้ที่จะสร้างเครื่องจักรกลที่ซับซ้อนให้มีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าขึ้นมาได้   วิทยาศาสตร์ประเภทนี้เรียกว่า นาโนเทคโนโลยี

ปลายเล็กๆ 

    เราสามารถใช้ปลายเล็กๆของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่เรียกว่า  กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด  ชนิดเทินเนลจับอะตอมเอาไว้ได้ดังแสดงในภาพนี้  ปลายเล็กๆนี้เพียงสามารถย้ายอะตอมในสูญญากาศคือ  เมื่อไม่มีอากาศหรือก๊าซชนิดอื่นอยู่รอบๆได้เท่านั้น

ปลายเล็กๆของกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด ชนิดเทินเนลลิงขนาดขยาย  2,300 เท่า

การเคลื่อนที่ของอะตอม

      ภาพที่เห็นแสดงกลุ่มของโมเลกุลที่เคลื่อนที่โดยปลายของกล้องโทรทัศน์แบบส่องกราดชนิดเทินเนลลิงเพื่อสร้างรูปทรงใหม่  อะตอมที่เป็นวงกลมจากภาพท้ายสุดนี้ตามปกติมักจะไม่พบในธรรมชาติ

โมเลกุลของภาพที่อยู่ด้านล่างนี้กำลังเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมด้วยการใช้ปลายเล็กๆของกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดชนิดเทินเนลลิงในการทำให้เคลื่อนที่

โลกขนาดเล็ก

     อะตอมเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสารต่างๆมีขนาดเล็กมากจนต้องใช้อะตอมประมาณ  15  ล้านตัวมารวมกันจึงจะเท่ากับขนาดของหัวเข็มหมุด

ชูศิลป์  อัตชู  และวนิดา แปล ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

1. ปลายเล็กๆ

2. เครื่องจักรกลอะตอม

3. ลูกคิดอะตอม

4. อนาคตของนาโน

5. การเลียนแบบธรรมชาติ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน