หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

เครื่องจักรกลอะตอม

    นักวิทยาศาสตร์หวังว่าด้วยการเรียนรู้ที่จะจับอะตอมนี้  จะสามารถสร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนได้มากขึ้น   ปัจจุบันกงล้อของอะตอมจากภาพทางซ้ามมือนี้   ยังคงได้มาจากการวาดโดยคอมพิวเตอร์เท่านั้น   ลูกกลมแต่ละลูกหมายถึงอะตอมเพียงอะตอมเดียว สักวันหนึ่งส่วนประกอบที่เหมือนกับในภาพนี้จะถูกสร้างให้เป็นจริงขึ้นมาได้  เพื่อสร้างเครื่องจักรกลขนาดเล็ก  เช่น เครื่องปั๊มพ์ และแขนกล

ภาพของกงล้อจากคอมพิวเตอร์นี้ทำจากอะตอมแต่ละอะตอม

งานศิลปะของอะตอม

     ภาพที่แสดงในหน้านี้ทั้งหมดได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แสดงให้เห็นชนิดของการเรียงตัวของอะตอมที่ผู้วิจัยได้พยายามทำขึ้นมา  นักวิทยาศาสตร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ผลิตภาพนี้ขึ้นมาเป็นรูปลักษณ์ของบริษัทโดยการใช้อะตอมของก๊าซซีนอน

แต่ละก้อนคือหนึ่งอะตอม

      ภาพข้างล่างนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นของคำว่าอะตอม สร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ของบริษัทไอบีเอ็มเช่นเดียวกัน  โดยการใช้อะตอมของเหล็กบนพื้นของทองแดง

อะตอมเหล่านี้สะกดคำว่า  "อะตอม"เป็นภาษาญี่ปุ่น

 

ชูศิลป์  อัตชู  และวนิดา แปล ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

1. ปลายเล็กๆ

2. เครื่องจักรกลอะตอม

3. ลูกคิดอะตอม

4. อนาคตของนาโน

5. การเลียนแบบธรรมชาติ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน