ไฮโปยูเทคติกอัลลอยด์ page 1 of 6

   พิจารณาส่วนผสม  และ  ด้านซ้ายของจุดยูเทคติก  บริเวณและอุณหภูมินี้ ของผสมอยู่ในสถานะของของเหลวทั้งหมด  แสดงด้วยลูกศรดังรูป

    วงกลมด้านขวาล่างของไดอะแกรมแสดงภาพของโครงสร้างทางจุลภาค ขณะอุณหภูมินั้น  ถ้าอัลลอยด์อยู่ทางด้านซ้ายของจุดยูเทคติก  เราเรียกของผสมนี้ว่า ไฮโปยูเทคติก  (hypo-eutectic) 

ไฮโปยูเทคติกอัลลอยด์ page 2 of 6

   ลดอุณหภูมิของอัลลอยด์ลง  จนกระทั่งอุณหภูมิเป็น T1  ผลึกของแอลฟ่าเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นนิวเคลียสเม็ดเล็กๆ   และเติบโตขึ้นเป็นเดนไดร์ท    ถัดไปก่อตัวขึ้นเป็นเม็ดเกรนขนาดใหญ่  ของแข็งที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดสถานะสองเฟส  เราเรียกว่า Primary solid   หรือจะเรียกเฉพาะลงไปว่า   Primary  alpha  
     
ไฮโปยูเทคติกอัลลอยด์ page 3 of 6

    ลดอุณหภูมิของอัลลอยด์ลงอีก ผลึกจะเติบโตขึ้นในหลายส่วน  ชนเข้ากับนิวเคลียสที่โตขึ้นในส่วนอื่น    เกิดเป็นขอบเกรนยันกันขึ้น   ขณะที่อุณหภูมิลดลง  ปริมาณของเหลวก็ลดลงด้วย  ส่วนของแข็งแอลฟ่ามีปริมาณมากขึ้น   อะตอมของ จะแพร่เข้าไปในแกนกลางของเกรนให้ทันกับอุณหภูมิที่ลดลง  ซึ่งตอนนี้ผลึกของแอลฟ่าเป็นของแข็ง  จึงต้องอาศํยการแพร่ที่เกิดขึ้นในของแข็ง  ด้งนั้นถ้าเราลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว  การแพร่ไม่สามารถเกิดขึ้นทัน และทำให้เกิดแกนหรือ  coring  ได้  เพื่อให้การแพร่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ และป้องกันการเกิด coring  จึงต้องทำการลดอุณหภูมิของโลหะผสมอย่างช้าๆ
ไฮโปยูเทคติกอัลลอยด์ page 4 of 6

    ขณะที่กำลังลดอุณหภูมิลง   ปริมาณของ ในผลึกแอลฟ่า และของเหลว มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ   ส่วน จะถูกผลักออกจากของเหลว   เมื่ออุณหภูมิของเหลวลดลงจนถึงอุณหภูมิยูเทคติก  ของเหลวที่เหลือ จะเกิดปฏิกิริยายูเทคติก  เกิดเป็นของแข็งยูเทคติกขึ้น
ไฮโปยูเทคติกอัลลอยด์ page 5 of 6

   เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิยูเทคติกเล็กน้อย  ของเหลวจะเปลี่ยนเป็นของแข็งทั้งหมด มีลักษณะเป็นผลึกแอลฟ่า ซึ่งเป็นของแข็งที่เกิดขึ้นก่อน และล้อมรอบด้วยของแข็งยูเทคติก  แต่ของแข็งนี้ยังไม่ได้อยู่ในสภาวะสมดุล  อุณหภูมิยังลดลงอีก  เพื่อเข้าสู่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิปกติ
ไฮโปยูเทคติกอัลลอยด์ page 6 of 6

   เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิยูเทคติกเล็กน้อย  มันจะเปลี่ยนเป็นของแข็งทั้งหมด    แต่ยังไม่ถึงจุดสมดุล คือ อุณหภูมิยังลดต่ำไม่ถึงอุณหภูมิห้อง    ทำให้เปอร์เซนต์น้ำหนัก ของแอลฟ่า และเบต้ายังไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเส้นละลายของแข็ง  ทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา  

 

เพราะสารละลายเป็นของแข็งหมด   ต้องอาศัยการแพร่ในของแข็ง ซึ่งยากกว่าของเหลว  จึงต้องใช้เวลานานกว่าเมื่ออยู่ในสภาวะของเหลว

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา