เฟสไดอะแกรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ บทนำ
   ถ้าคุณคลิกวงกลมสีน้ำเงินในเฟสไดอะแกรม  มันจะแสดงโครงสร้างทางจุลภาคของอัลลอยด์ที่อุณหภูมินั้นๆ

    เพื่อเป็นการทดสอบตัวคุณเองว่า รู้จริงหรือไม่  คุณควรจะศึกษาเฟสไดอะแกรมให้ดีเสียก่อน และ ทำนายว่า ลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคควรจะเป็นเช่นไร  แล้วจึงค่อยคลิกคำตอบ

   เมื่อตอบเสร็จแล้ว  คลิกที่แบบทดสอบตนเอง  เพื่อทดสอบความเข้าใจ

เฟสไดอะแกรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ 1a

 ที่อุณหภูมินี้  อัลลอยด์อยู่ในสถานะของเหลว

 

เฟสไดอะแกรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ 1b

ที่อุณหภูมินี้  อัลลอยด์อยู่ในสถานะของเหลว
เฟสไดอะแกรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ 1c

ที่อุณหภูมินี้  อัลลอยด์อยู่ในสถานะของเหลว
เฟสไดอะแกรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ 1d

ที่อุณหภูมินี้  อัลลอยด์อยู่ในสถานะของเหลว
เฟสไดอะแกรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ 1e

ที่อุณหภูมินี้  อัลลอยด์อยู่ในสถานะของเหลว
เฟสไดอะแกรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ 1f

ที่อุณหภูมินี้  อัลลอยด์อยู่ในสถานะของเหลว
เฟสไดอะแกรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ 1g

ที่อุณหภูมินี้  อัลลอยด์อยู่ในสถานะของเหลว
เฟสไดอะแกรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ 2a

ที่อุณหภูมิและสัดส่วนผสมนี้  โครงสร้างทางจุลภาคเป็นผลึกแอลฟ่า
Interactive phase diagram 2b

   ที่อุณหภูมิและสัดส่วนผสมนี้  โครงสร้างทางจุลภาคประกอบด้วยก้อนผลึกแอลฟ่าขนาดเล็ก ล้อมรอบด้วยของเหลว 

   เปอร์เซนต์น้ำหนักของแอลฟ่า และของเหลวหาได้จากกฎของคาน

Interactive phase diagram 2c

  ที่อุณหภูมิและสัดส่วนผสมนี้  โครงสร้างทางจุลภาคประกอบด้วยก้อนผลึกแอลฟ่าขนาดเล็ก ล้อมรอบด้วยของเหลว 

   เปอร์เซนต์น้ำหนักของแอลฟ่า และของเหลวหาได้จากกฎของคาน

Interactive phase diagram 2d

   ที่อุณหภูมินี้  อัลลอยด์เป็นของผสมยูเทคติก และยังอยู่ในสถานะของเหลว
Interactive phase diagram 2e

  ที่อุณหภูมิและสัดส่วนผสมนี้  โครงสร้างทางจุลภาคประกอบด้วยก้อนผลึกเบต้าขนาดเล็ก ล้อมรอบด้วยของเหลว 

   เปอร์เซนต์น้ำหนักของเบต้า และของเหลวหาได้จากกฎของคาน

Interactive phase diagram 2f

   ที่อุณหภูมิและสัดส่วนผสมนี้  โครงสร้างทางจุลภาคประกอบด้วยก้อนผลึกเบต้าขนาดเล็ก ล้อมรอบด้วยของเหลว 

   เปอร์เซนต์น้ำหนักของเบต้า และของเหลวหาได้จากกฎของคาน

Interactive phase diagram 2g

    ที่อุณหภูมิและสัดส่วนผสมนี้  โครงสร้างทางจุลภาคประกอบด้วยผลึกเบต้า
Interactive phase diagram 3a

   ที่อุณหภูมิและสัดส่วนผสมนี้  โครงสร้างทางจุลภาคประกอบด้วยผลึกแอลฟ่า
Interactive phase diagram 3b

   ที่อุณหภูมิและสัดส่วนผสมนี้  โครงสร้างทางจุลภาคประกอบด้วยผลึกแอลฟ่า ล้อมรอบด้วยของแข็งยูเทคติก

   เปอร์เซนต์น้ำหนักของผลึกแอลฟ่า และของแข็งยูเทคติกหาได้จากกฎของคาน

Interactive phase diagram 3c

   ที่อุณหภูมิและสัดส่วนผสมนี้  โครงสร้างทางจุลภาคประกอบด้วยผลึกแอลฟ่า ล้อมรอบด้วยของแข็งยูเทคติก

   เปอร์เซนต์น้ำหนักของผลึกแอลฟ่า และของแข็งยูเทคติกหาได้จากกฎของคาน

Interactive phase diagram 3d

   อัลลอยด์ดังรูป เป็นสัดส่วนผสมยูเทคติก  เมื่อเย็นตัวจะได้ของแข็งยูเทคติกทั้งหมด   มีโครงสร้างทางจุลภาคเป็นแบบ Lamella  มีลักษณะเป็นเส้นที่ประกอบด้วยแอลฟ่าและเบต้าสลับกัน
Interactive phase diagram 3e

   ที่อุณหภูมิและสัดส่วนผสมนี้  โครงสร้างทางจุลภาคประกอบด้วยผลึกเบต้า ล้อมรอบด้วยของแข็งยูเทคติก

   เปอร์เซนต์น้ำหนักของผลึกเบต้า และของแข็งยูเทคติกหาได้จากกฎของคาน

Interactive phase diagram 3f

   ที่อุณหภูมิและสัดส่วนผสมนี้  โครงสร้างทางจุลภาคประกอบด้วยผลึกเบต้า ล้อมรอบด้วยของแข็งยูเทคติก

   เปอร์เซนต์น้ำหนักของผลึกเบต้า และของแข็งยูเทคติกหาได้จากกฎของคาน

Interactive phase diagram 3g

  ที่อุณหภูมิและสัดส่วนผสมนี้  โครงสร้างทางจุลภาคประกอบด้วยผลึกเบต้า
Interactive phase diagram: quiz quiz1

  คลิกวงกลมในเฟสไดอะแกรม  เพื่อให้ได้โครงสร้างทางจุลภาคดังรูป
Interactive phase diagram quiz2

  คลิกวงกลมในเฟสไดอะแกรม  เพื่อให้ได้โครงสร้างทางจุลภาคดังรูป
Interactive phase diagram quiz3

   คลิกวงกลมในเฟสไดอะแกรม  เพื่อให้ได้โครงสร้างทางจุลภาคดังรูป

 

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา