หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

 

ผลของดอปเปอร์และโซนิกบูม

     เชื่อว่าเกือบทุกคนคงเคยได้ยินเสียงรถ  บีบแตร  และวิ่งผ่านตัวคุณไป   ให้สังเกตว่าขณะที่รถพุ่งเข้าหาตัวคุณเสียงจะแหลมเสียดแก้วหู  แต่พอผ่านตัวคุณไปแล้วเสียงจะทุ้มลง ผู้ที่สามารถอธิบายปรากฎการณ์นี้ได้เป็นคนแรก  คือ คริสเตียน ดอปเปอร์  ในปี  ค.ศ.  1842     และเรียกว่าปรากฎการณ์ดอปเปอร์  

    ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน  f'  มีความสัมพันธ์กับความถี่เสียง  fo   ความเร็วของแหล่งกำเนิดเสียง  vs  ความเร็วของผู้สังเกต   vo   และความเร็วเสียง  v   ดังสมการต่อไปนี้

     เครื่องหมาย  +   หรือ   -   ขึ้นอยู่กับว่า   ถ้าแหล่งกำเนิดเสียง และผู้สังเกตเคลื่อนที่เข้าหากัน   ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน   f'   จะสูงกว่าความถี่จริง  fo  ในทางกลับกันถ้าแหล่งกำเนิดเสียงและผู้ฟังเคลื่อนที่ออกจากกัน  ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน   f'   จะน้อยว่าความถี่จริง  fo 

     ปรากฎการณ์นี้ยังอธิบายได้  กับคลื่นแสง  และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกประเภท     ถ้าเป็นเรื่องของคลื่นแสงมักจะอธิบายอยู่ในรูปของสีมากกว่าความถี่   เช่น  เกิดการเลื่อนไปทางสีแดง  (red    shift)   เมื่อแหล่งกำเนิดแสงและผู้ฟังเคลื่อนที่ออกจากกัน     และจะเลื่อนไปทางสีน้ำเงิน  (blue shift )   เมื่อแหล่งกำเนิดแสงและผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหากัน     ด้วยหลักการนี้  ภายหลังนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า   จักรวาลกำลังขยายตัวออก   เพราะเมื่อวัดความถี่คลื่นแสงจากอวกาศจากทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะวัดบริเวณใดของโลก  ล้วนแต่เลื่อนไปทางสีแดงทั้งสิ้น

โดย Daniel A. Russell, Kettering University

1. ผลของดอปเปอร์และโซนิกบูม

2. จุดเริ่มต้น

3. การเกิดปรากฎการณ์ดอปเปอร์

4. ผู้พิชิตความเร็วเสียง

5. ซุปเปอร์โซนิก

6. ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


 

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน