หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

หาพ่อแม่ได้

     ศาสตราจารย์เจฟฟรีย์ยังได้พัฒนาการแสดงลายพิมพ์เชิงตัวเลขของพันธุกรรม  โดยรูปแบบของลายพิมพ์ดีเอ็นเอจะแสดงออกมาเป็นชุดตัวเลข  ทำให้เห็นละเอียดชัดเจนมากขึ้น และทำให้เปรียบเทียบลายพิมพ์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น  สามารถให้ผลออกมาได้ภายในเวลาไม่กี่วันแทนที่จะเป็นหลายสัปดาห์  ทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ได้  ช่วยให้ตำรวจสามารถตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอได้สะดวกขึ้น

     ดีเอ็นเอยังใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าผู้ใดเป็นบิดาที่แท้จริงของเด็กในกรณีมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นดีเอ็นเอของเด็กจะประกอบด้วยดีเอ็นเอจากพ่อและแม่ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน  ดังนั้น  ดีเอ็นเอของเด็กในส่วนที่ไม่เหมือนของแม่จึงย่อมต้องมาจากพ่อ   ด้วยการเปรียบเทียบเช่นนี้จึงระบุได้แน่ชัดว่าใครเป็นพ่อที่แท้จริง

     ดีเอ็นเอยังมีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ที่หายากหรือสัตว์สงวน  เพราะการนำดีเอ็นเอของสัตว์มาเปรียบเทียบก่อนเพื่อคัดเลือกว่าควรให้ผสมพันธุ์กันหรือไม่  จะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงการผสมพันธุ์สัตว์ในสายเลือดเดียวกัน  ทำให้ได้สัตว์ที่ไม่แข็งแรง  เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

แบบพิมพ์ดีเอ็นเอของครอบครัวหนึ่ง มีพ่อ (F)  แม่ (M)  ลูก 2  คน  (C)  โดยผ่านกระบวนการแยกทางไฟฟ้า

รีดเดอร์ส ไดเจสท์  รู้รอบตอบได้

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

2. หาพ่อแม่ได้

 

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน