หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ผิวของเครื่องบินก็ .....

      การเผาไหม้ของผิวหนังมีผลมาจากการสัมผัสโดยตรงกับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรง  เช่น  สายอากาศกำลังสูง  สายอากาศแบบไมโครเวฟ เป็นต้น

      การเผาไหม้ของผิวหนังส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการสัมผัสกระแสไฟฟ้าความเข้มสูง ๆ  หรือจากการสัมผัสประจุไฟฟ้าสถิตโดยตรง  เหตุการณ์นี้มีตัวอย่างที่ชัดเจนเช่นกันคือ  ในฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกา  ซึ่งได้ทำการจอดเรือรบที่ท่าเพี่อทำการซ่อมบำรุง  บนเรือลำดังกล่าวมีจานเรดาห์ขนาดใหญ่ทำงานที่ความถี่สูง  และส่งสัญญาณออกมาตลอดเวลา  ท่อจอดเรือดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินของกองทัพเรือ  และมีเครื่องบินทหารจอดอยู่  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากเรดาห์ของเรือส่งออกไปถูกลำตัวของเครื่องบินทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสะสมจำนวนมากอยู่บนผิวของเครื่องบิน  ประจุดังกล่าวไม่สามารถถ่ายลงสู่กราวด์ได้เนื่องจากล้อของเครื่องบินทำด้วยยาง

      เมื่อนักบินประจำเครื่องสัมผัสกับลำตัวของเครื่องบินลำดังกล่าว  ประจุไฟฟ้าสถิตจำนวนมหาศาลได้ถ่ายลงสู่ผิวหนังของเขาทำให้เกิดการไหม้ของผิวหนังทั่วร่างกาย  นี่คือหนึ่งในสาเหตุของการสัมผัสโดยตรงกับแหล่งกำเนิดกระแสความเข้มสูง 

ดร. ไกรสร  อัญชลีวรพันธุ์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. หอกระจายพลังงานของเทสลา

2. ตายเพราะมะเร็ง

3. มาร์โคนี

4. คลื่นวิทยุกับสมการทั้ง 4

5. ระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้า

6. โรคหัวใจ ระวัง !

7. พลังงาน

8. ผลของสนาม

9. อยู่ใกล้จอเรดาห์สุกได้

10. ผิวของเครื่องบิน

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน