หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ตายเพราะมะเร็ง

          ต่อมานักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นเริ่มสงสัยว่ากำลังไฟฟ้าความเข้มสูง ๆ  ที่แพร่ออกอากาศมีผลร้ายต่อมนุษย์หรือไม่  คำถามนี้เป็นที่ถกเถียงอยู่เป็นเวลานาน  แต่ในสมัยนั้นยังไม่มีวิธีพิสูจน์  เทสลาพยายามชี้แจงว่าสนามไฟฟ้าที่แพร่ออกมาจากสถานีส่งของเขาปลอดภัย  โดยการใช้ตนเองถือหลอดเรืองแสงและนั่งอยู่บริเวณใกล้ ๆ หอส่งพลังงานเป็นเวลานาน  การพิสูจน์ดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับโดยนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่  และมีข้อโต้แย้งว่าการทดลองเพียงระยะเวลาสั้น ๆ (short term experiment)  ไม่สามารถพิสูจน์ผลกระทบของสนามไฟฟ้ากำลังสูงต่อชีวิตของมนุษย์ได้

      การทดลองของเทสลาเทียบกับการค้นพบเรเดียมของ มารี คูรี (Marie Curie) ว่า  เริ่มแรกมาดามคูรีก็ไม่ทราบว่าสารกัมมันตรังสีที่เธอพบ (เรเดียม) เป็นอันตรายต่อร่างกาย  จนเวลาผ่านไปหลายปีจึงได้พบว่าเธอเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวและเสียชีวิตจากมะเร็งดังกล่าวในที่สุด  เทสลาพยายามทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้ง  ในที่สุดเทสลาเองก็เสียชีวิตโดยเป็นมะเร็งเช่นกัน

ดร. ไกรสร  อัญชลีวรพันธุ์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. หอกระจายพลังงานของเทสลา

2. ตายเพราะมะเร็ง

3. มาร์โคนี

4. คลื่นวิทยุกับสมการทั้ง 4

5. ระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้า

6. โรคหัวใจ ระวัง !

7. พลังงาน

8. ผลของสนาม

9. อยู่ใกล้จอเรดาห์สุกได้

10. ผิวของเครื่องบิน

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน