หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

มาร์โคนี

          ต่อมานักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อ กูลิเอโม  มาร์โคนี (Gulielmo Maconi) ได้ประยุกต์วิธีการส่งสัญญาณไฟฟ้าออกสู่อากาศโดยการปรับแนวความคิดของเทสลา  จากการส่งพลังงานไฟฟ้า (electrical power)  ออกอากาศไปเป็นการส่งสัญญาณไฟฟ้า (electrical signal) แทน  มาร์โคนีประสบผลสำเร็จในเวลาต่อมาและได้กลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ส่งสัญญาณวิทยุในระยะไกล ๆ ได้

ท่าน กูลิเอโม  มาร์โคนี

      จากการทดลองของเขาส่งผลให้ได้รับรางวัลโนเบล (Noble prize) ในเวลาต่อมา  การทดลองของมาร์โคนีนำมาซึ่งยุคสื่อสารและเป็นต้นกำเนิดของวิทยุ  โทรทัศน์  โทรศัพท์ไร้สาย  การสื่อสารโดยใช้ไมโครเวฟ  และดาวเทียมในปัจจุบัน  แต่เวลาผ่านมาเกือบ 100 ปี  คำถามเดิมเรื่องอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อชีวิตมนุษย์ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้  ยังคงอยู่และรอการพิสูจน์เช่นเดิม

ดร. ไกรสร  อัญชลีวรพันธุ์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. หอกระจายพลังงานของเทสลา

2. ตายเพราะมะเร็ง

3. มาร์โคนี

4. คลื่นวิทยุกับสมการทั้ง 4

5. ระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้า

6. โรคหัวใจ ระวัง !

7. พลังงาน

8. ผลของสนาม

9. อยู่ใกล้จอเรดาห์สุกได้

10. ผิวของเครื่องบิน

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน