หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

คลื่นวิทยุกับสมการทั้ง4

       ในเวลาเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ  เจมส์ คราก แมกเวลส์ (Jame Clack Maxwell) ได้รวบรวมผลการทดลองทางแม่เหล็กไฟฟ้าและไฟฟ้าที่นักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ ค้นพบและเสนอเป็นสมการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวพันกันของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 4 และเรียกเสียใหม่ว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic field) สมการของแมกซ์เวลส์ที่สำคัญมี 4 ข้อคือ

  • สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งกันและกัน

  • ประจุทำให้เกิดสนามไฟฟ้า

  • สนามแม่เหล็กมีสองขั้วเสมอ

  • กระแสที่ไหลผ่านตัวนำทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก

นี่แหละครับ ท่าน แมกเวลส์

       สมการทั้ง 4  ของแมกซ์เวลส์เป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอย่างมากจนถึงปัจจุบัน  จากสมการของแมกซ์เวลส์ทำให้เราทราบว่า  สนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีทุกหนทุกแห่งในโลกจนมีคำกล่าวว่า “Long time ago it no enywhere but now everywhere”  เพียงแค่ส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวดก็ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นโดยรอบ  สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้า  และจะเหนี่ยวนำซึ่งกันและกันไปเรื่อย ๆ ทำให้เราทราบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งกำเนิดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งสิ้น  แม้ไม่เจตนาให้มันแพร่สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ก็ไม่สามารถห้ามได้  สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้ก่อให้เกิดการรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ในบริเวณข้างเคียงได้

สมการอันลือลั่นสี่สมการของท่าน

ดร. ไกรสร  อัญชลีวรพันธุ์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. หอกระจายพลังงานของเทสลา

2. ตายเพราะมะเร็ง

3. มาร์โคนี

4. คลื่นวิทยุกับสมการทั้ง 4

5. ระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้า

6. โรคหัวใจ ระวัง !

7. พลังงาน

8. ผลของสนาม

9. อยู่ใกล้จอเรดาห์สุกได้

10. ผิวของเครื่องบิน

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน