หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้า

       ปัจจุบันกระแสแห่งเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เติบโตก้าวหน้าไปมาก  และมากจนกระทั่งเกินจินตนาการของใครบางคนเทคโนโลยีสมัยใหม่ครอบคลุมทุกหนทุกแห่ง  ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในที่อยู่อาศัย  อุปกรณ์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม  การสื่อสาร  การแพทย์  แม้กระทั่งเทคโนโลยีในการสงคราม (electronic wars)

       เหตุการณ์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของการนำเทคโนโลยีสงครามมาใช้ก็คือ  สงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักคือสงครามอ่าวเปอร์เซียหรือยุทธการพายุทะเลทราย  เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าในสงครามสมัยใหม่เครื่องมือที่สำคัญที่สุดหาใช่ยุทโธปกรณ์ไม่แต่กลับเป็น  เครื่องมือสื่อสารเพราะผู้นำจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้บังคับบัญชาเหล่าทหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสถานการณ์  หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถหยุดยั้งหรือทำลายโครงข่ายของการสื่อสารลงไปแล้ว  การบังคับบัญชาก็เหมือนกับเป็นอัมพาตและจะส่งผลให้เป็นผู้พ่ายแพ้ในที่สุด  คำว่า  ระเบิดอิเล็กทรอนิกส์หรือระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic boom)  ผุดขึ้นมาและเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในสงครามอ่าว

       ระเบิดดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อการทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนพื้นดินทั้งหมดในรัศมีของการระเบิด  มันจะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูงมาก ๆ  มีผลทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ใกล้ ๆ เสียหายหรือทำงานผิดพลาด  แต่จะไม่ทำลายชีวิตมนุษย์บนพื้นดินเลย  การระเบิดของระเบิดดังกล่าวจะอยู่สูงจากพื้นดินหลายเมตร  รูปการระเบิดและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แพร่ออกมาแสดงในรูป

แสดงการระเบิดของระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้าเหนือพื้น

ดร. ไกรสร  อัญชลีวรพันธุ์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. หอกระจายพลังงานของเทสลา

2. ตายเพราะมะเร็ง

3. มาร์โคนี

4. คลื่นวิทยุกับสมการทั้ง 4

5. ระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้า

6. โรคหัวใจ ระวัง !

7. พลังงาน

8. ผลของสนาม

9. อยู่ใกล้จอเรดาห์สุกได้

10. ผิวของเครื่องบิน

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน