หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

โรคหัวใจ ระวัง !

      ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่สามารถหลีกหนีการรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้  เราก็ได้รับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตลอดเวลาจากแหล่งกำเนิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าเช่น  จากสถานีวิทยุ  สถานีโทรทัศน์  โทรศัพท์ ฯลฯ  และแหล่งกำเนิดที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้แพร่สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า  เช่นเครื่องซักผ้า  เครื่องจักรโรงงาน  ตู้เย็น  เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้  แต่มันมีทุกหนทุกแห่งและอยู่ทั่วไปในอากาศ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดจะแพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้ทั้งสิ้น  มีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมาก  และเป็นกรณีตัวอย่างของการรบกวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

    หากท่านผู้อ่านเข้าร้านหนังสือบ่อย ๆ  ท่านเคยสังเกตหรือไม่ว่า  บางร้านจะมีขดลวดแม่เหล็ก (magnetic loop)  ระหว่างทางเดินที่จะเข้าร้าน  สงสัยหรือไม่ว่าขดลวดดังกล่าวทำหน้าที่อะไร  คำตอบก็คือ  ใช้เป็นตัวตรวจจับคนขโมยหนังสือในร้าน  ขดลวดจะส่งสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอย่างต่อเนื่องระหว่างตัวส่งและตัวรับและตรวจจับแผ่นสายอากาศเล็ก ๆ  ที่ซ่อนอยู่ในปกซองหนังสือ  การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมีมากมายอีกหลายที่  เช่น  ในสนามบินเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธขึ้นเครื่องบิน

    ในปี พ.ศ. 2539 พบว่ามีผู้ป่วยรายหนึ่งที่มีปัญหาโรคหัวใจและมีการฝังขั้วไฟฟ้า (electrode)  หรือการแพทย์เรียกว่า  เครื่องช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจ (pacemaker) ไว้ภายใน  และเดินผ่านเครื่องตรวจจับขโมยในร้านขายหนังสือ  ปรากฏว่าชายผู้นั้นล้มลงทันที  ภายหลังจึงพบว่าเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจหยุดทำงานชั่วขณะ  เนื่องมาจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แพร่ออกมาจากเครื่องตรวจจับขโมยดังกล่าว

บริเวณที่ติดเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ

เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ

     ต่อมาหน่วยงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA)  ได้ออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและกำหนดให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่จะจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาจะต้องทำการทดสอบด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility : EMC) เสียก่อน

     และที่สำคัญควรเตือนให้ผู้ป่วยที่ใช้งานเครื่องกระตุ้นหัวใจระวังการเข้าพื้นที่ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูง ๆ  ผู้ป่วยบางรายต้องพกเครื่องมือเสริมเพื่อวัดความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณที่จะเดินทาง  เครื่องดังกล่าวเรียกว่า  มิเตอร์วัดความถี่วิทยุ (rf meter)  ดังรูป

มิเตอร์วัดความถี่วิทยุ

   

        เครื่องตรวจจับขโมยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตเท่านั้น  ในชีวิตประจำวันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า  และกำเนิดความแรงของสัญญาณแตกต่างกันออกไป  บางแหล่งก็อยู่ใกล้ตัวของเราทุกคน  แสดงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในสำนักงานและแหล่งกำเนิดของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในสำนักงาน  ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์  แฟ็กซ์  เครื่องพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  เครื่องถ่ายเอกสาร  สายไฟฟ้าภายในอาคาร  หม้อแปลง  ผู้ควบคุมไฟฟ้า และอื่น ๆ

อุปกรณ์พวกนี้ครับ เป็นหนึ่งที่ให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ดร. ไกรสร  อัญชลีวรพันธุ์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. หอกระจายพลังงานของเทสลา

2. ตายเพราะมะเร็ง

3. มาร์โคนี

4. คลื่นวิทยุกับสมการทั้ง 4

5. ระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้า

6. โรคหัวใจ ระวัง !

7. พลังงาน

8. ผลของสนาม

9. อยู่ใกล้จอเรดาห์สุกได้

10. ผิวของเครื่องบิน

 

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน