หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

      หากแบ่งการแพร่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยอาศัยความเข้มของสัญญาณ  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2  ส่วนใหญ่ ๆ  คือ Non-ionizing  radiation และ ionizing  radiation ดังแสดงในรูป

      Non-ionizing radiation  ระดับพลังงานไม่สูงพอที่จะทำให้อิเล็กตรอนวงนอกสุด (valence  electron) ของวงโคจรหลุดออกจากอะตอม  สำหรับความถี่ของ Non-ionizing radiation เริ่มตั้งแต่ความถี่ DC ไปจนถึงความถี่ประมาณ 10 Hz และครอบคลุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หลายอย่าง คือ สายส่งกำลังไฟฟ้า  เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ เตาไมโครเวฟ ไปจนถึงแหล่งกำเนิดในธรรมชาติ  เช่น  คลื่นอินฟาเรด และแสงอาทิตย์ เป็นต้น

แสดงการแบ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยอาศัยพลังงานและความถี่

     Ionizing radiation ระดับพลังงานสูงมากจนกระทั่งอิเล็กตรอนวงนอกสุดของวงโคจรหลุดออกจากอะตอม  มีความถี่ตั้งแต่ 10 Hz ขึ้นไป  ครอบคลุมความถี่  ย่านอัลตร้าไวโอเลต (ultraviolet) เอกซ์เรย์ (X-ray) แกมม่าเรย์ (gramma ray) เป็นต้น

ดร. ไกรสร  อัญชลีวรพันธุ์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. หอกระจายพลังงานของเทสลา

2. ตายเพราะมะเร็ง

3. มาร์โคนี

4. คลื่นวิทยุกับสมการทั้ง 4

5. ระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้า

6. โรคหัวใจ ระวัง !

7. พลังงาน

8. ผลของสนาม

9. อยู่ใกล้จอเรดาห์สุกได้

10. ผิวของเครื่องบิน

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน