หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

      ขณะที่ Henry  Becquerel  และมารี คูรี (Marie  Curie) ใช้งานกัมมันตรังสี (ยูเรเนียม  และเรเดียม)  ในการทดลองพวกเขาพบว่าเกิดรอยไหม้เล็ก ๆ  ที่ผิวหนังบริเวณที่ใกล้กับสารกัมมันตรังสีนั้น  ภายหลังจึงได้พบว่ารังสีที่แผ่ออกมาจากสารนั้นเป็นอันตราย  และเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าความถี่สูง ๆ  ย่อมมีอำนาจในการทะลุทะลวง (penetrating) สูงด้วย  สารกัมมันตรังสีแผ่รังสีที่มีอำนาจในการทะลุทะลวงสูงออกมา  ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้  ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีระดับพลังงานสูง ๆ (ionizing  radiation) อยู่แล้วและจะไม่กล่าวถึงในบทความนี้

มารี คูรี (Marie  Curie)

      สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีระดับพลังงานและความถี่ในระดับต่ำ (non-ionizing  radiation) มักจะไม่ค่อยได้รับความสนใจและถูกกล่าวถึงมากนัก  แต่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีมาก  และผลกระทบของมันกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีมากดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  จึงควรหันมาพิจารณาผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ความถี่ต่ำ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต

      สนามแม่เหล็กไฟฟ้าพังงานต่ำ (non-ionizing  radiation) ที่ความถี่ต่ำกว่า 1MHz เราเรียกว่า  สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic  Field: EFM)  และหากความถี่สูงกว่า 1 MHz  เราจะเรียกว่า  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบแพร่กระจายคลื่น (electromagnetic radiation) ผลกระทบจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งสองแบบแตกต่างกันดังนี้

  • ที่ความถี่ต่ำกว่า 1 MHz  พลังงานจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะไม่เหนี่ยวนำให้เกิดความร้อนขึ้นในร่างกาย   แต่หากสนามแม่เหล็กจากแหล่งกำเนิดกระแสความเข้ม  10 mA/m จะส่งผลต่อปฏิกิริยาเคมีของร่างกาย เช่น การทำงานของเซลล์ประสาทและหากสนามแม่เหล็กมีความเข้มสูงกว่า 100 mA/m กล้ามเนื้อในร่างกายจะเกิดการหดตัวและเกิดอาการชักกระตุก

  • ถ้าความถี่มากกว่า 10 GHz และระดับความเข้มของพลังงาน 1000 w/m  จะทำให้เกิดความร้อนภายในร่างกายทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส  ทำลายเซลล์ของดวงตาและจะทำให้เกิดการไหม้ของผิวหนัง

     จากผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อร่างกายสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ  ผลจากความร้อนในร่างกายที่เพิ่มขึ้น (body heating) และการเผาไหม้ของผิวหนัง (shock and burns)

  • ความร้อนที่เพิ่มขึ้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  Thermal  effect มาจากการอยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูง

ดร. ไกรสร  อัญชลีวรพันธุ์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. หอกระจายพลังงานของเทสลา

2. ตายเพราะมะเร็ง

3. มาร์โคนี

4. คลื่นวิทยุกับสมการทั้ง 4

5. ระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้า

6. โรคหัวใจ ระวัง !

7. พลังงาน

8. ผลของสนาม

9. อยู่ใกล้จอเรดาห์สุกได้

10. ผิวของเครื่องบิน

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน