หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

อยู่ใกล้จอเรดาห์อาจสุกได้

      ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง  ทหารรัสเซียที่ประจำการอยู่ที่ไซบีเรีย  รายงานว่าร่างกายของพวกเขาอุ่นขึ้นเมื่อยืนอยู่หน้าจานเรดาห์ (radar  antenna) สาเหตุที่ร่างกายอุ่นขึ้นเป็นเพราะสนามไฟฟ้าจากจานสายอากาศเรดาห์  เหนี่ยวนำให้โมเลกุลของเลือดที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่เกิดการสั่น  และทำให้เกิดความร้อนตามมา 

      เนื่องจากว่าเรดาห์ทำงานที่ความถี่ประมาณ 2 – 4 GHz  ซึ่งใกล้เคียงกับความถี่ของเตาไมโครเวฟในปัจจุบัน  คือ 2.45 GHz  แต่อันตรายของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากจานเรดาห์ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเท่ากับเตาไมโครเวฟ  เนื่องจากเตาไมโครเวฟออกแบบมาให้ทำงานที่ความถี่รีโซแนนซ์ (resonant) กับขนาดของพื้นที่ว่างภายในเตาไมโครเวฟ  จึงให้พลังงานออกมามากที่สุดและทำให้อาหารที่อยู่ภายในเตาสุกได้  ในขณะที่เรดาห์ส่งพลังงานไฟฟ้าออกไปในอากาศจึงไม่เกิดการรีโซแนนซ์  รูปที่ 9  แสดงจานสายอากาศเรดาห์และทหารในไซบีเรีย

ดร. ไกรสร  อัญชลีวรพันธุ์

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1. หอกระจายพลังงานของเทสลา

2. ตายเพราะมะเร็ง

3. มาร์โคนี

4. คลื่นวิทยุกับสมการทั้ง 4

5. ระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้า

6. โรคหัวใจ ระวัง !

7. พลังงาน

8. ผลของสนาม

9. อยู่ใกล้จอเรดาห์สุกได้

10. ผิวของเครื่องบิน

 

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน