หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

ทัชมาฮาล ช้ำเพราะใคร

       ขึ้นชื่อว่า ความรัก แล้วอนุภาพของมันยิ่งใหญ่เกินกว่าจะอธิบายออกเป็นคำพูด....

        วันจันทร์ที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา ขึ้น 14 ค่ำ พระจันทร์ใกล้เต็มดวงทอแสงนวลใยแจ่มกระจ่าง ชาวอินเดียทั้งประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องน้อมศีรษะคารวะให้กับความงามอันยิ่งใหญ่ของ “ทัชมาฮาล” ที่เด่นตระหง่านอยู่ใต้แสงจันทร์ เหนือริมฝั่งแม่น้ำยะมุนา ในเมืองอัครา รัฐอุตตรประเทศมานานถึง 350 ปี

         และขณะเดียวกัน ก็ต้องน้อมคารวะ ให้กับความรักอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ ชาห์ ชาฮาน แห่งราชวงค์โมกุลที่สร้าง “ทัชมาฮาล” เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรัก ที่พระองค์ทรงมีต่อพระนางมุมตัช มาฮาล พระมเหสี ผู้สิ้นพระชนม์ไปก่อนหน้า

         เหล่านักประวัติศาสตร์มีความเห็นว่า กษัตริย์ ชาห์ ชาฮาน ได้ทรงปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมจากตะวันออกกลางและยุโรป เนรมิตทัชมาฮาลให้สวยงามจับใจตามประสงค์ของพระองค์โดยได้เกณฑ์คนงานนับสองหมื่นคน และใช้เวลาการสร้างนานถึง 22 ปี ขณะที่นักสำรวจทางโบราณคดีสันนิษฐานว่า ทัชมาฮาล ซึ่งสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2197

        และเนื่องในวาระที่ทัชมาฮาล มีอายุถึง 350 ปีทางการเมืองอัครา ได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นานถึง 6 เดือนเต็มๆ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแน่นอนว่า เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่แห่แหนมาชม ความงามของทัชมาฮาลกันมากขึ้น ขณะที่ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมายลทัชมาฮาลวันละ 15,000 คน

  

ของ อรัญญา ศรีจันทรนิตย์

1.  ทัชมาฮาล  ช้ำเพราะใคร

2.  สาเหตุที่แท้จริง

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


 

 

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน