<

 

 

     การถ่ายรูป

 การประทับสิ่งที่มองเห็นลงไปบนกระดาษ 

       การถ่ายรูปเป็นศิลปะในการประทับภาพลงบนแผ่นกระดาษ หรือวัตถุอื่น ๆ  โดยใช้เลนซ์  ถ้าเลื่อนแว่นขยายไว้ข้างหน้าผนังที่อยู่ตรงข้ามกับหน้าต่าง  ให้แว่นขยายห่างจากผนังประมาณหนึ่งหรือสองนิ้ว  จะเห็นภาพของหน้าต่างบนฝาผนังนั้น  ภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพหัวกลับ  แต่เป็นภาพจริง  ทอมมัส  เวกวูด  เป็นคนแรกที่มีความคิดที่จะประทับภาพนี้ไว้  เขาได้ความคิดมาจากผลของการค้นคว้าของนักเคมีชื่อ  ชุลท์ส  ผู้ซึ่งพบว่าแสงสว่างทำให้เกลือของเงิน (เช่นเงินโบรไมต์) ดำลงได้   เวกวูดทำการทดลองร่วมกับ เซอร์ฮัมฟรีเดวี  โดยใช้กระดาษจุ่มลงไปในน้ำยาเงินโปรไมต์และเงินคลอไรด์ แล้วปล่อยให้ถูกแสง 

เซอร์ฮัมฟรี เดวี

       ปรากฏว่ากระดาษนั้นดำไป ในปี ค.ศ. 1802  เขาสามารถทำภาพขาวดำภาพแรกขึ้นได้สำเร็จ  แต่โชคไม่ดีที่ต่อมาภาพนั้นได้ดำมืดไปหมดเนื่องจากถูกแสงสว่างในห้อง  ในขณะนั้นยังไม่มีผู้ใดทราบวิธีป้องกันไม่ให้ภาพเสื่อมดำลงจนกระทั่ง ปี ค.ศ.1835  
วิลเลียม แทลบอต
(Willam Talbot) จึงได้พบวิธีป้องกันการดำมืดของภาพโดยใช้เกลือธรรมดาช่วย

 

1 การถ่ายรูป
2 ภาพเนกาทีฟ
3 สารไฮโป

 

         

นำมาจากหนังสือ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
     

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)  ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1   ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง   สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา    แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว   การประดิษฐ์แของโลก   ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ