หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

นาฬิกามนุษย์

     ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  อิมพีเรียลคอลเลจ  เชื่อว่า  ร่างกายของมนุษย์เราเองอาจเป็นอุปสรรคสำรวจอวกาศในอนาคตสืบเนื่องจากกลไกของร่างกายที่คุ้นเคยกับการทำงานเป็นวัฏจักรในรอบ  24  ชั่วโมงที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่แรกเกิด  ทำให้ร่างกายปรับตัวเองให้เข้ากับการนอน  การตื่น  เป็นช่วงเวลาชัดเจน  ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับร่างกายของคนเรามี  "นาฬิกา"   ที่ทำหน้าที่ปลุกและปิดการทำงานของร่างกายโดยอัตโนมัติอยู่ภายใน

     ศาตราจารย์ รัสเซล  ฟอสเตอร์  หัวหน้าทีมวัจัยซึ่งรับงานวิจัยนี้มาจาก   สถาบันวิจัยด้านเคมีชีวภาพในห้วงอวกาศแห่งชาติ  (เอ็นเอสบีอาร์)   ของสหรัฐอเมริกา  บอกว่า   ร่างกายของคนเราใช้นาฬิกาทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการทำงานของร่างกายให้สอดประสานกันให้เหมาะสม  ซึ่งคำเรียกทางวิชาการว่า เซอร์กาเดี้ยน ริธึ่ม ( Circadian  Rhythm)  ที่มีความสำคัญอย่างมาก   เพราะมันจะหยุดการทำงาน (ของอวัยวะต่างๆ  ในร่างกาย)   ลงพร้อมๆกันในทันที   ให้หลงเหลือเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น   ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ประสานให้อวัยวะต่างๆ ทำงานสอดคล้องกันอย่างเหมาะเจาะในเวลาที่เหมาะสม  

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1นาฬิกามนุษย์

2.  อุปสรรค

3.  ผลกระทบ

 

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน