บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

รถเหาะตีลังกา  คนไม่หล่นได้อย่างไร

หกคะเมนตีลังกา  ผู้โดยสารสนุกกับการนั่งรถรางเหาะที่กำลังวิ่งควงสว่านด้วยความเร็วสูง  ที่ซีเวิลด์ ควีนสแลนด์

      เมื่อเรานั่งรถรางเหาะตีลังกาในสวนสนุก  ตัวเรายึดติดกับที่นั่งไว้ได้โดยไม่กระเด็นออกไป  ในทำนองเดียวกันกับเมื่อเราจับถังที่มีน้ำอยู่เหวี่ยงไปรอบ ๆ  น้ำในถังก็ไม่กระฉอกออกใส่

      ปรากฏการณ์แบบนี้คืออะไรกันแน่  และเกิดขึ้นได้อย่างไร

      ขณะที่รถรางวิ่งไปด้วยความเร็วสูง  แรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นอาจสูงกว่าแรงถ่วงได้  ฉะนั้นถึงรถจะวิ่งกลับหัวลง เราก็ไม่มีทางหล่นลงมา

      ใครที่ใจกล้าพอลืมตาขึ้นดู  จะเห็นว่าโลกต่างหากที่หกคะเมนไม่ใช่ตัวเรา  เราจะได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นิรภัยที่รัดตัวเราไว้กับที่นั่งก็ต่อเมื่อรถเกิดวิ่งช้าเกินไปเท่านั้น  ซึ่งอาจทำให้แรงถ่วงมีสูงกว่าแรงเฉื่อยได้

      การแสดงขี่รถจักรยานยนต์ผาดโผนตามงานวัดก็ใช้หลักการเช่นเดียวกันนี้   ความเร็วสูงของรถจักรยานยนต์และแรงเฉื่อยที่เกิดขึ้น  จะช่วยให้ผู้แสดงสามารถขี่จักรยานยนต์  “ไต่ถัง”  โดยไม่หกคะเมนเสียหลักตกลงมาได้

      กฎทางฟิสิกส์มีอยู่ว่า  เมื่อวัตถุเคลื่อนไปโดยใช้แรง  วัตถุนั้นจะเคลื่อนไปในแนวเส้นตรง  จนกว่าจะหยุดลงหรือมีแรงอื่นมาทำให้เปลี่ยนทิศทาง  แรงต้านของวัตถุที่จะเปลี่ยนความเคลื่อนไหวนี้เรียกว่า แรงเฉื่อย

      เหตุนี้เอง  ถ้ารถไฟหยุดกะทันหัน  ตัวผู้โดยสารจะถูกเหวี่ยงไปข้างหน้า  เพราะแรงเฉื่อยยังคงความเคลื่อนไหวเดิมไว้  หรือถ้ารถยนต์เลี้ยวโค้งในวงแคบ  ตัวผู้โดยสารจะเอนไปทางด้านหนึ่ง เพราะแรงเฉื่อยในตัวคนยังคงดันไปในทิศทางเดิม  แม้ว่ารถจะเปลี่ยนทิศก็ตาม

      ในทำนองเดียวกัน  ถ้าเด็กก้าวออกจากม้าหมุนขณะหมุนเร็ว ๆ ตัวเด็กจะถูกเหวี่ยงเป็นแนวตรงออกมาเช่นกัน  เพราะว่าเครื่องเล่นจะหมุนเป็นวงกลม  ซึ่งวงกลมก็คือเส้นตรงยาวเหยียดที่ซ้อนทับกันอยู่  แต่ละเส้นจะปรับทิศทางความเคลื่อนไหวของเด็กที่นั่งไปบนม้าหมุนตลอดเวลา

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


 
 
นำมาจาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์  รู้รอบตอบได้

 

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ  

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. นิวเคลียร์ 

15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   

3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• รู้จักชีวิตของกาลิเลโอ
• อพอลโล 13  ฝ่าวิกฤติอวกาศ
•

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

ความรู้รอบตัว

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• ปรากฎการณ์เรโซแนนท์

หน้าแรกในอดีต