หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ

สี

  เรามองเห็นโลกหลากสีได้เพราะนัยน์ตาของเรารับแสงสีต่าง ๆ ที่สะท้อนจากวัตถุ หรือที่ผลิตขึ้นโดยวัตถุรอบ ๆ ตัวเรา เราเห็นกุหลาบแดงเป็นสีแดงได้เพราะมันสะท้อนแสงสีแดงเข้าสู่ตาเรา แสงสีขาวเป็นการผสมของแสงหลาย ๆ สี และสีดำคือการปลอดแสงนั่นเอง

สี (colour)

ผลของแสงความยาวคลื่นต่าง ๆ ที่มีต่อนัยน์ตาของเรา

     โดยปกตินัยน์ตาของเรารับแสงสีได้ในพิสัยหนึ่ง คือ จากแสงสีแดง สีส้ม และสีเหลืองเรื่อยไปจนถึงสีเขียว สีน้ำเงิน และสีม่วง เรามองเห็นสีต่าง ๆ เพราะแสงของแต่ละสีมีความยาวคลื่นที่ต่างกัน สีแดงมีความยาวคลื่นยาวที่สุด วัตถุบางอย่าง เช่น ไฟจราจรเปล่งแสงเฉพาะบางสี วัตถุอื่น ๆ ที่เรามองเห็นสีก็เพราะวัตถุเหล่านั้นสะท้อนแสงที่ส่องมา โดยมันจะดูดกลืนแสงบางสีเอาไว้ แลสะท้อนแสงสีอื่น ๆ ที่เหลือ ตัวอย่างเช่น ต้นหญ้าเขียว ๆ สะท้อนเฉพาะแสงสีเขียว

แสงสีขาว

เมื่อแสงสีขาวส่องบนวัตถุหลากสีชิ้นนี้ วัตถุจะสะท้อนสีหมดทั้งห้าสี

แสงสีแดง

ในแสงสีแดง วัตถุสีน้ำเงินและสีเขียวจะแลดูดำมืด  และวัตถุสีอื่นๆจะแลดูเป็นสีแดง

แสงสีน้ำเงิน

ในแสงสีน้ำเงิน วัตถุสีแดงและสีเขียวจะแลดูดำมืด  และวัตถุสีอื่นๆจะแลดูเป็นสีน้ำเงิน

แสงสีน้ำเขียว

ในแสงสีเขียว วัตถุสีน้ำเงินและสีแดงจะแลดูดำมืด  และวัตถุสีอื่นๆจะแลดูเป็นสีเขียว

จากพจนานุกรม วิทยาศาสตร์   เขียนโดย  นีล อาร์ดลีย์  ยุวดี เชี่ยววัฒนา  สุนันทา วิลบูลย์จันทร์ และขนิษฐา  จันทนสมิต  แปล

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


1.  สี

2.  กระบวนการผสมสี

3.  แผ่นกรองแสง

4.  กระบวนการผสมสารสี

5.  สเปกโทรสโกปี (Spectroscopy)

6.  การทดลองเรื่องการผสมแสงสี

7.  การทดลองเรื่องสเปกตรัม

 

 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน